Thứ ba, 29/11/2022 | 04:43 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ bảy, 23/7/2022, 09:34 (GMT+7)

Lợi nhuận 2021 của Vicem Hà Tiên được điều chỉnh tăng 43 tỷ đồng sau kiểm toán Nhà nước

Tường Như Thứ bảy, 23/7/2022, 09:34 (GMT+7)

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên (Xi măng Hà Tiên 1, HoSE: HT1) vừa công bố kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2021.

ht1-kiem-toan-7739-1658543571.png

Nguồn: HT1

Doanh thu hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán Nhà nước không đổi so với kết quả kiểm toán độc lập. Song giá vốn giảm 69,4 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp tăng tương ứng. Chi phí bán hàng tăng 3,8 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần còn tăng 65,5 tỷ đồng.

Mặt khác, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 23,7 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm 1,15 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 43% lên 412,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,6% so với báo cáo kiểm toán độc lập.

Như vậy, so với năm 2020, doanh thu 2021 giảm 11,5% và lợi nhuận sau thuế giảm 32%. Nguyên nhân là do thị trường miền Nam – thị trường chính bị giảm nhu cầu mạnh trước ảnh hưởng của dịch bệnh, sản lượng tiêu thụ xi măng của công ty giảm 10,11% và giá bán cũng giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên nhiên liệu chính cho sản xuất xi măng như than, dầu, thạch cao… tăng mạnh.

Ở phần tài sản, các khoản mục phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác cũng được điều chỉnh tăng vài chục đến vài trăm triệu đồng. Tài sản dài hạn khác điều chỉnh tăng 70 tỷ đồng lên 482 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong chi phí trả trước dài hạn. Những thay đổi trên khiến tổng tài sản tăng thêm gần 70 tỷ đồng lên 8.872 tỷ đồng.

Tương tự, tại phần nguồn vốn, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng 29 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 40,3 tỷ đồng.

Những điều chỉnh này sẽ được trình bày lại trên số liệu đầu kỳ khi công bố BCTC riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo