Thứ hai, 3/10/2022 | 05:30 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ tư, 21/4/2021, 20:02 (GMT+7)

Chứng khoán VPS lỗ hoạt động tự doanh trong quý I

Bảo Lâm Thứ tư, 21/4/2021, 20:02 (GMT+7)

Theo BCTC quý I của Chứng khoán VPS, đơn vị này đạt 1.907 tỷ đồng doanh thu, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 1.568 tỷ đồng, tăng 135% so với quý I/2020.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của đơn vị này là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ là 1.134 tỷ đồng, tăng 101%. Kỳ này, VPS ghi nhận khoản lãi hơn 954 tỷ đồng từ bán các tài sản tài chính FVTPL, tăng 164% so với cùng kỳ và hơn 167,4 tỷ đồng tiền cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL.

Tuy nhiên, VPS lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL ở mức gần 1.117 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lỗ bán các tài sản tài chính lên đến 1.116,4 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí cho hoạt động tự doanh là hơn 69 tỷ đồng, tăng 150%. Như vậy, CTCK này lỗ khoảng 52 tỷ đồng ở mảng tự doanh trong quý I.

Về doanh thu môi giới, công ty ghi nhận gần 439 tỷ đồng, tăng 373%. Chi phí cho mảng môi giới trong quý I cũng tăng 302% lên mức 366,8 tỷ đồng.

Lãi từ cho vay và phải thu tăng 228,4% lên mức hơn 206 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính ở mức 76,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này chỉ là 9,5 tỷ đồng và chủ yếu đến từ doanh thu khác về đầu tư (71,5 tỷ đồng). Chi phí tài chính và chỉ phí quản lý tăng lần lượt 37% và 59%.

Kết quả, VPS bao lãi sau thuế quý I đạt 201,7 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ năm trước.

2021-04-20-221222-4604-1618931576.png

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản đạt 16.817 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối năm 2020. Tài sản ngắn hạn tăng 4,8% lên 16.541 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm mạnh 48% xuống chỉ còn 1.593 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm khoản tiền mặt từ 3.039 tỷ đồng xuống 1.293 tỷ đồng. Danh mục FVTPL giảm 4,7% xuống còn hơn 5.289 tỷ đồng, phần lớn nằm ở công cụ thị trường tiền tệ với 4.412 tỷ đồng. VPS nắm giữ 777,6 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, trong khi cổ phiếu niêm yết chỉ ở mức gần 34 tỷ đồng. 

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh từ 150 tỷ đồng lên thành 1.150 tỷ đồng và không được thuyết minh trong BCTC. Các khoản cho vay tăng 9% lên mức 6.342 tỷ đồng. 

Các khoản phải thu tăng mạnh từ 432 tỷ đồng lên thành 1.304 tỷ đồng, trong đó, phải thu bán các tài sản tài chính tăng từ chỉ 11.4 tỷ đồng lên thành 556,4 tỷ đồng, cùng với đó là dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận tăng từ 421 tỷ đồng lên 1.304 tỷ đồng. 

Nợ ngắn hạn ở mức 11.548 tỷ đồng, tăng 5,6% so với số đầu năm, trong đó chủ yếu do tăng khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác từ 3.201 tỷ đồng lên thành 4.407 tỷ đồng. VPS vay có kỳ hạn tại ngân hàng là 5.187 tỷ đồng với lãi suất từ 3,2% đến 7,5%. Công ty này còn vay tổ chức, cá nhân khác 1.647 tỷ đồng với lãi suất từ 3% đến 6%.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo