Thứ sáu, 16/4/2021 | 15:06 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Giải cứu siêu tàu container chắn kênh Suez "Sốt" đất trên cả nước ĐHĐCĐ 2021 Kế hoạch kinh doanh 2021
Thứ hai, 22/2/2021, 07:39 (GMT+7)

Dự thảo đề án đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế

Ngọc Hà Thứ hai, 22/2/2021, 07:39 (GMT+7)

Bộ Kế hoạch & Đầu tư đang dự thảo “Đề án đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế”. Mục tiêu trọng tâm của đề án là xây dựng khung khổ lý luận về đổi mới phương thức quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, cụ thể là với kinh tế tư nhân, trong đó có vị trí, vai trò của Nhà nước, mức độ và phương thức, cách thức can thiệp của nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân, theo thông lệ phổ biến trên thế giới.

Đề án thay đổi phương

Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế có hướng đến mục tiêu kinh tế tư nhân được mở rộng tham gia cung ứng dịch vụ công và xây dựng kết cấu hạ tầng. Ảnh: Cổng thông tin Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đề án đặt mục tiêu sau 10 năm nữa sẽ đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý nhà nước theo hướng Chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo phát triển, chuyển từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển và đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quá trình đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, việc xây dựng hệ thống thể chế chất lượng cao dựa trên nguyên tắc tôn trọng nguyên tắc của thị trường được xác định là trọng tâm, theo tư duy coi doanh nghiệp vừa là khách hàng được phục vụ vừa là đối tượng quản lý.

Khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế ngoài nhà nước được mở rộng tham gia cung ứng dịch vụ công và xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhà nước đảm bảo tính công khai, minh bạch và đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tổ chức, không phân biệt thành phần kinh tế đi cùng với đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường theo hướng áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đề án đã đưa ra 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ theo các chức năng cơ bản của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư hoàn thiện đề án theo hướng đề án không chỉ để thực hiện Nghị quyết 10 của Ban Chấp hàng Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà còn cả những quan điểm, định hướng mới với nhiều đột phá lớn về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Trong 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ phải đảm bảo tính kế thừa và đổi mới vì 5 năm vừa qua chưa bao giờ kinh tế tư nhân ở Việt Nam lại phát triển đột phá như vậy. Hiện khu vực này đã đóng góp 1/2 tổng sản phẩm trong nước và đang không ngừng tăng lên. Đó chính là thành công của Đảng và Nhà nước ta do đó quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tư nhân phải phù hợp với định hướng của Đại hội XIII, với tình hình trong nước và quốc tế trong bối cảnh bình thường mới.

“Quản lý nhà nước phải tôn trọng quy luật khách quan của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền tài sản, quyền kinh doanh, quyền con người và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự để người dân và doanh nghiệp có niềm tin, từ đó mới khơi dậy, giải phóng được mọi nguồn lực và sức sản xuất trong dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đề án phải đưa ra được những giải pháp để huy động và phát huy được sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân, đi đầu trong phát triển xanh và bền vững cũng như thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XIII đã đề ra.

Mặt khác đề án cũng phải đưa ra những giải pháp khắc phục được những tồn tại trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam thời gian qua nhất là tháo gỡ những cản trở, ràng buộc đối với sản xuất kinh doanh, những tồn tại trong phân bổ nguồn lực, thanh tra, kiểm tra cũng như tham gia và rút lui khỏi thị trường có như vậy các doanh nghiệp tư nhân mới yên tâm đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở những lĩnh vực kinh tế tư nhân tham gia được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì khẩn trương xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần Đại hội lần thứ XIII của Đảng trình cấp có thẩm quyền trong đó nội dung của đề án này cũng là một phần nội dung chương trình hành động của Chính phủ.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo