Thứ năm, 30/3/2023 | 16:13 GMT+7Dữ liệu doanh nghiệp

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Nhìn lại nửa đầu năm 2022 StartupQ&A Elon Musk mua Twitter Bí mật đồng tiền Ngày ấy - Bây giờ
Thứ sáu, 28/2/2020, 11:04 (GMT+7)

Xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn

Ngọc Hà Thứ sáu, 28/2/2020, 11:04 (GMT+7)

Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới. Thời hạn hoàn thành đề án là trong năm nay.

Đề án gồm 3 nhiệm vụ, trong đó doanh nghiệp nhà nước cần giữ vai trò dẫn dắt trong xây dựng, mở rộng các chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh cục bộ, không minh bạch trong doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Tiếp nữa, đề án định hướng phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu với quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh ở một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và cơ cấu lại bộ máy tổ chức, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phân quyền rõ ràng.

Cuối cùng, đề án yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các cơ chế, chính sách về tập đoàn kinh tế và cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc quản lý của Ủy ban.

Cũng liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 18 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Một trong những nội dung là chuyển nhiệm vụ thực hiện xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo