Chủ nhật, 4/12/2022 | 06:30 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ hai, 4/10/2021, 12:05 (GMT+7)

Trung ương thảo luận về phòng, chống Covid-19

Theo VnExpress Thứ hai, 4/10/2021, 12:05 (GMT+7)

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho ý kiến về phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có tình hình phòng, chống Covid-19.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) sáng 4/10.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) sáng 4/10.

Mở đầu phiên họp sáng 4/10, hội nghị dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong; cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2021; nhất là dự báo về tình hình đại dịch trên thế giới và ở Việt Nam thời gian tới.

Ông nêu rõ cần chú ý tổng kết, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả, cũng như những hạn chế, bất cập trong việc ban hành, thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp mới để xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do Covid-19 gây ra, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Các đại biểu đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ dự kiến cho năm 2021, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ sớm kiểm soát được dịch bệnh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở Việt Nam thời gian tới, xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất và định hướng cho năm 2022 "bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao".

Tổng bí thư nhấn mạnh đến tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan nhưng cũng không tô hồng để "tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022".

Đề cập đến việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII và các quyết định, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư nói "đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt". Tuy nhiên, theo ông, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Để triển khai nghị quyết Đại hội XIII, hội nghị Trung ương 4 sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Tổng bí thư đề nghị các đại biểu cho ý kiến về sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành kết luận hội nghị Trung ương lần này về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XII với tên gọi, chủ đề và phạm vi mới... Ông gợi mở nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội XIII; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

"Xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này", Tổng bí thư nói và đề nghị các đại biểu làm rõ hơn nữa yêu cầu phòng, chống không chỉ tham nhũng mà còn cả đối với tiêu cực; những biểu hiện tiêu cực là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong; cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch, sáng 4/10.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong; cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch, sáng 4/10.

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định những điều đảng viên không được làm, Tổng bí thư nói trước yêu cầu mới, cần tiếp tục hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ngoài ra, theo ông, có một số điều qua thực tiễn thấy chưa đủ rõ, nội dung khó áp dụng, gây khó khăn khi phải xem xét vi phạm của đảng viên; hoặc có nội dung đến nay quy định của Đảng và Nhà nước đã thay đổi thì cũng cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới.

Cùng với nội dung nêu trên, hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) sẽ cho ý kiến về chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Hội nghị Trung ương lần này dự kiến làm việc đến ngày 7/10.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo