Thứ sáu, 9/12/2022 | 03:56 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ năm, 4/8/2022, 09:54 (GMT+7)

Thứ trưởng Nội vụ: Thủ tướng sẽ trình nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10

Theo Vietnamnet Thứ năm, 4/8/2022, 09:54 (GMT+7)

Tại họp báo Chính phủ vừa diễn ra, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến công tác nhân sự Bộ Y tế.

"Vừa qua, Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về việc “bộ trưởng không phải là nhà chuyên môn”. Xin cho biết quan điểm của Bộ Nội vụ về vấn đề này? Theo quy trình, chức danh Bộ trưởng sẽ do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Vậy tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng có trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Đào Hồng Lan"?

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long cho hay theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ thì Bộ trưởng là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến ngành trên phạm vi toàn quốc.

"Việc lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình, thủ tục của luật định”, Thứ trưởng Nội vụ nói.

Về nhân sự Bộ trưởng Y tế, ông Long cho hay theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành (khoản 5 Điều 28), trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng trong trường hợp khuyết Bộ trưởng.

Tại kỳ họp thứ 4 (vào tháng 10) tới đây, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể theo thẩm quyền.

Sắp xếp bộ máy bên trong bộ ngành chắc chắn tinh giản biên chế

"Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành đến nay được thực hiện như thế nào? Dự kiến sau khi sắp xếp số tổng cục, cục, vụ, sẽ tăng, giảm ra sao và sẽ tinh giản biên chế như thế nào? Phương án sắp xếp các nhân sự dôi dư, nhất là cấp trưởng, cấp phó như Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Cục phó sẽ như thế nào?", VietNamNet đặt câu hỏi.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long khẳng định quan điểm chung của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ nhất quán là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm tối đa các tổ chức trung gian.

Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng phương án theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian qua, các bộ ngành phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát lại bộ máy, đảm bảo các tiêu chí của các tổ chức, đặc biệt là các tổng cục theo quy định tại Nghị định 101/2020 và Nghị định 47/2021.

Trên cơ sở đó đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Các Bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành.

Thứ trưởng Nội vụ cho biết đến nay mới có một nghị định về tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin & Truyền thông. Các bộ ngành khác đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và hoàn thành trong thời gian tới.

Ông Long cũng khẳng định, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, "chắc chắn sẽ tinh giản biên chế". Bởi vì theo chủ trương, khi tinh gọn tổ chức bộ máy thì sẽ giảm biên chế.

"Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026, trong đó tiếp tục tinh giản ít nhất 5% biên chế hành chính theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị", Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định.

Về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư trong quá trình sắp xếp, ông Long cho hay Thủ tướng rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành khi xây dựng đề án cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, ngành mình.

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành.

Theo ông Long, để sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư do thực hiện sắp xếp lại tổ chức, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã cho chủ trương.

"Cụ thể là bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18. Đồng thời quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế", Thứ trưởng Nội vụ cho biết chế độ chính sách cụ thể thì giải quyết theo Nghị định 108 của Chính phủ.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo