Thứ ba, 6/12/2022 | 04:47 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ tư, 13/10/2021, 15:33 (GMT+7)

Nhiều bộ, cơ quan chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Ngọc Hà Thứ tư, 13/10/2021, 15:33 (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 7417 đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao là thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cập nhật dữ liệu và xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Nhiều bộ, cơ quan chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Nhiều bộ, cơ quan chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ảnh minh họa.

Hiện đã có 3 bộ, cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Riêng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Y tế đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 4/10.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý (đối với các bộ, cơ quan chưa trình phương án).

Văn phòng Chính phủ còn đề nghị thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, ngay sau khi được Thủ tướng phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục phối hợp để thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ; cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan vào phần mềm thống kê; sớm đưa Cổng tham vấn quy định kinh doanh vào vận hành, theo Chỉ đạo của Thủ tướng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo