Thứ bảy, 10/12/2022 | 01:33 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ ba, 13/9/2022, 15:23 (GMT+7)

Bộ KH&ĐT đề xuất 2 nhóm giải pháp để đạt 95-100% giải ngân vốn đầu tư công

Phương Chi Thứ ba, 13/9/2022, 15:23 (GMT+7)

Trong báo cáo gửi Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về tình hình phân bổ, giải ngân vốn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đề xuất 2 nhóm giải pháp để triển khai kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại của năm và hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. 

Một là, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách. Trong nhóm giải pháp này, Chính phủ phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong rà soát các quy định pháp luật.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, người đứng đầu các cơ quan trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành về đầu tư công, chỉ ra những quy định bất cập trong thực tiễn triển khai.

Trên cơ sở đó, cơ quan được phân công sửa đổi, bổ sung ngay những quy định thuộc thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Trong đó, các bộ, ngành, UBND tỉnh khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến triển khai các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng gửi Bộ KH&ĐT trong tháng 9.

Đồng thời, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát các quy định pháp luật liên quan đến toàn bộ hoạt động đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Hai là, từ trung ương đến địa phương tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong nhóm giải pháp này, Chính phủ phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong phạm vi được giao quản lý.

-1501-1663054228.jpg

Thủ tướng đã giao mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm nay đạt 95 - 100% kế hoạch. Ảnh: MPI

Trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được Thủ tướng giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, phải có văn bản đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn và gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để tổng hợp chung.

Đối với các nhiệm vụ, dự án được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp cần bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện các dự án ngay trong năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản đề xuất, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/9.

Chậm nhất đến hết ngày 15/9, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND các tỉnh, thành phố cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án và kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Theo Bộ KH&ĐT, tổng vốn ngân sách nhà nước năm nay đã được Quốc hội quyết nghị tại các nghị quyết của Quốc hội là hơn 526.105 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 222.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 304.106 tỷ đồng.

Nếu tính cả 16.000 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm nay thì tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của năm tương đương hơn 542.105 tỷ đồng.

8 tháng, tổng vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 507.998 tỷ đồng, đạt 93,7% kế hoạch được Thủ tướng giao. Trong đó, vốn trong nước đạt 93,4% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 98,8% kế hoạch.

Thủ tướng đã giao mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm nay đạt 95 - 100% kế hoạch; 100% vốn ngân sách địa phương phải được giải ngân và giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm nay.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo