Thứ tư, 5/10/2022 | 22:12 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ ba, 30/3/2021, 20:10 (GMT+7)

Chính phủ hướng dẫn thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM

Ngọc Hà Thứ ba, 30/3/2021, 20:10 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành 3 Nghị định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Điểm chung của 3 mô hình chính quyền đô thị là tinh gọn bộ máy, không tổ chức HĐND ở một số cấp để phù hợp với đặc điểm của đô thị.

Điểm chung của 3 mô hình chính quyền đô thị là tinh gọn bộ máy, không tổ chức HĐND ở một số cấp để phù hợp với đặc điểm của đô thị. Ảnh: Báo Chính phủ.

Chính quyền đô thị ở Hà Nội

Nghị định số 32/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Trong đó, biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng.

Căn cứ quy định về thẩm quyền và phân cấp, UBND thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND quận, thị xã tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND phường.

Chủ tịch UBND quận, thị xã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật và tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch và phó chủ tịch UBND phường; Khen thưởng, kỷ luật công chức làm việc tại UBND phường; Giao quyền Chủ tịch phường theo quy định.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại phường.

Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm chủ tịch phường, phó chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường và công chức khác:Văn phòng – Thống kế; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường; Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hội tịch, Văn hóa – Xã hội.

Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người, được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã. Căn cứ quy định trên, UBND thành phố Hà Nội trình HĐND cùng cấp phân bổ số lượng biên chế công chức cho từng quận và thị xã.

Nghị định nêu rõ, thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường cho mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Chủ tịch phường giữ chức vụ không quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính nếu được bổ nhiệm trước thời điểm 1/7.

Chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

Nghị định 34/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó UBND thành phố Đà Nẵng quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn. Riêng Văn phòng HĐND, UBND quận được gọi là Văn phòng UBND quận.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm chủ tịch, phó chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; Cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, công chức làm việc tại UBND phường là người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức danh thuộc cơ cấu tổ chức của UBND phường, trừ Trưởng Công an phường.

Cũng theo Nghị định, chủ tịch, phó chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác. Trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Chính quyền đô thị ở TP HCM

Nghị định 33/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM quy định mỗi ban thuộc HĐND TP HCM có 1 ủy viên hoạt động chuyên trách, do thường trực HĐND thành phố xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của trưởng ban.

Chức danh ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban thuộc HĐND TP HCM, gồm ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - ngân sách, ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa & xã hội và ủy viên chuyên trách Ban đô thị.

Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận; Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; Cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

UBND thành phố TP HCM quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn cho phù hợp. Riêng Văn phòng HĐND, UBND quận gọi là Văn phòng UBND quận.

Nghị định nêu rõ UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất và thông suốt.

Nghị định cũng quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn sẽ do UBND thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định nhưng không quá 3 người.

Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm chủ tịch, phó chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, công chức Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

Công chức làm việc tại UBND phường là người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức danh thuộc cơ cấu tổ chức của UBND phường, trừ Trưởng Công an phường.

Trước đó, Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết mô hình chính quyền đô thị ở cả ba thành phố có điểm chung là tinh gọn bộ máy, không tổ chức HĐND ở một số cấp để phù hợp với đặc điểm của đô thị.

"Trước đây TP HCM có hơn 6 năm thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường trên toàn địa bàn, cho thấy nhiều kết quả tích cực, như tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, tiết kiệm ngân sách... Đây cũng là nguyên nhân giúp thành phố không cần thí điểm", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, 3 mô hình chính quyền đô thị vẫn có những điểm khác nhau. Cụ thể, Hà Nội chỉ bỏ HĐND phường (các phường thuộc khu vực đô thị quận, thị xã); Đà Nẵng và TP HCM bỏ cả HĐND ở phường và quận. Theo đó, Hà Nội xây dựng mô hình chính quyền hai cấp đô thị (thành phố, quận), còn TP HCM và Đà Nẵng là chính quyền địa phương một cấp (thành phố).

"Đây chính là khác biệt lớn nhất của mô hình chính quyền đô thị ở ba thành phố. Khi bỏ HĐND ở cấp khác nhau, thẩm quyền của UBND các cấp của mỗi thành phố cũng khác nhau", ông Tuấn cho biết thêm.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo