Thứ ba, 30/11/2021 | 03:54 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 Một thập kỷ của ngành ngân hàng Cuộc khủng hoảng thanh khoản tại Evergrande Lạm phát - mối lo mới của thị trường thế giới
Thứ ba, 14/7/2015, 12:43 (GMT+7)

Thống đốc quyết định tỷ lệ các khoản thu của VAMC

Thứ ba, 14/7/2015, 12:43 (GMT+7)

Theo đó, khoản thu của VAMC đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt, bao gồm: (a) Số tiền được hưởng hằng năm theo một tỷ lệ do NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tính trên số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt trừ đi số tiền tương ứng VAMC đã thu theo quy định tại điểm (b) (sau đây gọi là khoản thu từ số tiền thu hồi nợ);

(b) Số tiền được hưởng hằng năm theo một tỷ lệ do NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tính trên số dư còn lại cuối kỳ của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản đã mua bằng trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là khoản thu trên số dư nợ gốc).

Dự thảo Thông tư quy định rõ: Thống đốc NHNN Việt Nam quyết định các tỷ lệ trên sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc xác định các tỷ lệ nêu trên được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: Đảm bảo VAMC có đủ nguồn thu bù đắp đầy đủ chi phí hoạt động; Thúc đẩy việc xử lý nợ xấu; Hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu; Giảm thiểu chi phí cho tổ chức tín dụng bán nợ.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ cách xác định khoản thu của VAMC. Theo đó, số dư nợ gốc cuối kỳ của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt là số dư nợ gốc của khoản nợ xấu đang được hạch toán nội bảng cân đối tài khoản kế toán của VAMC tại thời điểm 31/12 năm trước liền kề năm xác định khoản thu hoặc số dư tại ngày trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán.

Khoản thu trên số dư nợ gốc được tính theo công thức sau:

A = B x C x (n/365)

Trong đó:

A: Là khoản thu trên số dư nợ gốc của từng khoản nợ xấu;

B: Là số dư nợ gốc cuối kỳ của khoản nợ xấu theo quy định tại khoản 1 Điều này;

C: Là tỷ lệ khoản thu trên số dư nợ gốc do NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;

n: Đối với năm mua nợ xấu và phát hành trái phiếu đặc biệt thì n được tính từ ngày phát hành trái phiếu đặc biệt đến ngày 31/12 của năm đó; đối với các năm tiếp theo, trừ năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán thì n được tính là 365 ngày; đối với năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán thì n được tính từ ngày 1/1 của năm đó đến ngày trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán.

Còn khoản thu từ thu hồi nợ được tính theo công thức sau:

X = Y x D - A

Trong đó:

X: Là khoản thu từ thu hồi nợ của từng khoản nợ xấu trong năm;

Y: Là tổng số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu mà Công ty quản lý tài sản đã mua bằng trái phiếu đặc biệt được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này; Đối với năm mua nợ xấu và phát hành trái phiếu đặc biệt thì số tiền thu hồi nợ được tính lũy kế từ ngày phát hành trái phiếu đặc biệt đến ngày 31/12 của năm đó; đối với các năm tiếp theo, trừ năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán, số tiền thu hồi nợ được tính lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó; đối với năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán thì n được tính từ ngày 1/1 của năm đó đến ngày trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán.

D: Là tỷ lệ khoản thu từ số tiền thu hồi nợ NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;

A: Là khoản thu từ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo TBNH

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo