Thứ sáu, 9/12/2022 | 02:58 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ tư, 20/7/2022, 21:49 (GMT+7)

VietBank báo lãi nửa đầu năm tăng gần 19%, nợ nhóm 5 tăng 61%

Nhật Quang Thứ tư, 20/7/2022, 21:49 (GMT+7)

VietBank (UPCoM: VBB) công bố BCTC quý II với thu nhập lãi thuần đạt 568,4 tỷ đồng, tăng 135% lần so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi 25,2 tỷ, tăng 44%. Hoạt động khác cũng ghi nhận lãi 81,7 tỷ, tăng gần 94% so với cùng kỳ 2021.

Trong khi đó, kinh doanh ngoại hối lãi 9,7 tỷ, giảm 27,6% so với cùng kỳ. Mua bán chứng khoán đầu tư lãi chỉ bằng 1% so với quý II/2021 ở mức 2,9 tỷ (cùng kỳ lãi 240,2 tỷ).

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong quý II tương đương với cùng kỳ năm trước ở mức 319,2 tỷ đồng. Chi phí trích lập dự phòng tăng 3 lần lên 94,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 274,5 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 220,6 tỷ đồng, tăng 36,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần ở mức 932,7 tỷ đồng, tăng 94,8% so với 6 tháng của năm 2021. Hoạt động dịch vụ lãi 50,2 tỷ đồng, tăng 33%. Hoạt động khác lãi 122,7 tỷ, tăng 74,8%. Mua bán chứng khoán đầu tư lãi 58,6 tỷ, giảm 83%, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 17,1 tỷ, giảm 25,3% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm chi phí dự phòng ở mức 168,2 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 387,7 tỷ, tăng 18,9% so với cùng kỳ, tương đương với việc thực hiện 35,5% kế hoạch năm.

screenshot-2022-07-20-141629-1-1439-7048

Kết quả kinh doanh quý II VietBank. Nguồn: BCTC hợp nhất quý II, đơn vị tính: tỷ đồng

Tính đến 30/6, tổng tài sản ở mức 109.666,9 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng 1,2% lên 560,1 tỷ, tiền gửi NHNN tăng 7,2% lên 4.968,5 tỷ đồng và tiền gửi, cho vay các tổ chức tín dụng tăng 12,9% lên 16.524,4 tỷ đồng.

So với đầu năm, cho vay khách hàng tăng 11,3% lên 56.222,2 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 9,6% xuống 829,2 tỷ.

Tổng nợ xấu ở mức 2.196 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 5 tăng 61,5% lên 1.488,8 tỷ đồng, nợ nhóm 3 tăng 8,6% lên 359,6 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 giảm 41,3%, còn 347,7 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu từ 3,65% tăng lên 3,90%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 49,7% giảm còn 37,7%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 71.849 tỷ đồng, tăng 7,6%, phát hành giấy tờ có giá tăng 18,3% lên 9.035 tỷ, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 47,4%, lên 954 tỷ đồng.

Trong năm 2022, VietBank đặt kế hoạch lợi nhuận ở mức 1.090 tỷ đồng, tăng 71,4% so với thực hiện năm trước. Ngân hàng định hướng tận dụng cơ hội để tăng tốc, đảm bảo hài hòa hai mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả hợp lý, đồng thời tập trung mở rộng thị phần, tăng trưởng quy mô tổng tài sản về số lượng, chất lượng và kiểm soát nợ quá hạn dưới mức 3,5%.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo