Thứ năm, 8/12/2022 | 16:45 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ hai, 18/7/2022, 16:40 (GMT+7)

Rút ngắn trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng xuống 3 bước

Theo Sài Gòn Giải Phóng Thứ hai, 18/7/2022, 16:40 (GMT+7)

Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 08 năm 2022 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Theo quy định mới ban hành, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng chỉ còn 3 bước, thay cho 4 bước đã được quy định tại Thông tư 08 năm 2017 của NHNN trước đó.

Cụ thể, Thông tư 08 mới ban hành quy định, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng thực hiện theo 3 bước. Bước 1, thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu. Bước 2, thực hiện các nội dung giám sát tuân thủ và/hoặc giám sát rủi ro. Bước 3, lập báo cáo giám sát, đề xuất các biện pháp xử lý. 

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra và quy định tại Thông tư này. 

nhtm-ndua-2777-1658133982.jpg

Theo quy định mới, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng chỉ còn 3 bước, thay cho 4 bước đã được quy định tại Thông tư 08/2017/TT-NHNN trước đó.

Việc giám sát ngân hàng thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 51 Luật NHNN, Điều 4 Nghị định số 26 ngày 7/4/2014 của Chính phủ (đã sửa đổi, bổ sung) quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; nguyên tắc kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát rủi ro, giám sát an toàn vi mô với giám sát an toàn vĩ mô.

Trước đó, Thông tư 08 quy định trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng gồm 4 bước: (1) Thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ tài liệu, thông tin, dữ liệu; (2) Phân tích, đánh giá về đối tượng giám sát ngân hàng theo 2 hình thức bao gồm giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô; (3) Đề xuất các hành động can thiệp, chỉnh sửa bao gồm các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng theo các quy định tại Mục 6 Chương II Thông tư này; (4) Giám sát sau thanh tra khi nhận được kết luận thanh tra về đối tượng giám sát ngân hàng từ đơn vị thực hiện thanh tra ngân hàng.

Thông tư 08 cũng nêu rõ tài liệu, thông tin, dữ liệu sau khi được tổng hợp, xử lý phải được lưu trữ, quản lý để phục vụ cho công tác thanh tra, giám sát ngân hàng theo các nguyên tắc như lưu trữ khoa học, đầy đủ theo từng hồ sơ của từng đối tượng giám sát ngân hàng và toàn hệ thống và theo quy định pháp luật hiện hành về lưu trữ.

Việc quản lý, lưu trữ, sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu có thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc bảo mật thông tin, dữ liệu của tổ chức tín dụng và thông tin khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo