Thứ ba, 29/11/2022 | 04:23 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ ba, 12/7/2022, 12:07 (GMT+7)

Giá vốn tăng mạnh, lãi công ty mẹ Cao su Tân Biên quý II giảm hơn 15%

Vy Anh Thứ ba, 12/7/2022, 12:07 (GMT+7)

Cao su Tân Biên (UPCoM:RTB) công bố BCTC công ty mẹ quý II với doanh thu thuần tăng 48% lên 213,3 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính đi ngang ở mức 2,8 tỷ đồng. Trong quý II đơn vị ghi nhận 59,2 triệu đồng chi phí lãi vay và không còn khoản 1,1 tỷ đồng chi phí tài chính khác. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng lần lượt là 84,8% và 45% lên 2,1 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập khác từ việc thanh lý cây cao su trong quý II giảm gần 13% còn 65,6 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế giảm 15,3% còn 55,9 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 635 đồng, cùng kỳ 751 đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 347,1 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39,5%, lãi sau thuế 94,4 tỷ đồng, tăng 5,4%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 1.018 đồng lên 1.073 đồng.

screenshot-2022-07-12-112510-1657599931.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Theo lý giải doanh nghiệp, lợi nhuận quý II sụt giảm là do tổng chi phí tăng mạnh hơn tổng doanh thu. Tổng chi phí tăng 50,6% lên 212,4 tỷ đồng, bởi tăng sản lượng tiêu thụ kéo theo tăng chi phí giá vốn. Trong khi đó, tổng thu nhập tăng 26,8% lên 281,7 tỷ đồng do tình hình kinh tế phục hồi, sản lượng cao su tiêu thu tăng 1.874,2 tấn so với cùng kỳ, tuy nhiên giá bán bình quân giảm 1,8 triệu đồng/tấn. 

Tại thời điểm cuối quý II, công ty mẹ Cao su Tân Biên có quy mô tài sản đi ngang so với đầu năm ở mức 1.547,7 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 68% với 1.053 tỷ đồng, trong đó 850,4 tỷ đồng là đầu tư tài chính dài hạn. Riêng khoản đầu tư góp vốn vào công ty con là Cao su Tân Biên – Kampong Thom là 795 tỷ đồng.

Về tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn gấp 4,8 lần lên 71,6 tỷ đồng, với khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 1,7 tỷ đồng lên 57 tỷ đồng. Nguyên nhân biến động là do đơn vị phát sinh 29,3 tỷ đồng trả trước cho Caoutchouc Mekong Co. Ltd, và 24,1 tỷ đồng cho công ty TNHH PT CS Tân Biên – Kampong Thom.

Hàng tồn kho giảm 64% còn 60,6 tỷ đồng chủ yếu do giá trị hàng hóa còn 9,5 tỷ đồng, bằng 7,8% con số đầu năm.

Về nguồn vốn, tính đến 30/6 vay nợ dài hạn đi ngang ở mức 8,7 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng nợ vay tài chính. Vay ngắn hạn giảm từ 185 triệu đồng xuống 92,4 triệu đồng. Phải trả cho người bán ngắn hạn giảm từ 71,8 tỷ đồng còn 806,4 triệu đồng, bởi đơn vị không còn khoản nợ với Đầu tư Phát triển Nhà Rồng, Tân Biên - Kampong Thom Aphivath Caoutchouc Company Ltd., Cao su Tân Biên – Kampong Thom và công ty TNHH Xây dựng – Cầu đường Nam Phát.

Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 144,2 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 246,1 tỷ đồng và vốn góp chủ sở hữu gần 879,5 tỷ đồng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo