Thứ tư, 5/10/2022 | 12:20 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Chủ nhật, 7/8/2022, 13:32 (GMT+7)

Dự phòng phải thu khó đòi của Tổng công ty Sông Đà quý II vọt lên hơn 1.500 tỷ đồng

Tiến Luật Chủ nhật, 7/8/2022, 13:32 (GMT+7)

Tổng công ty Sông Đà – CTCP (UPCoM: SJG) công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần gần 1.600 tỷ đồng, giảm 5,6%. Trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp gần 600 tỷ đồng, tăng 37,7%; doanh thu trong hoạt động xây dựng ghi nhận 856,3 tỷ đồng, giảm hơn 13%. Giá vốn hàng bán giảm 16,5% khiến lợi nhuận gộp tăng 43,7% lên 430,7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính gấp hơn 41 lần so với kỳ trước, đạt mức 3.128,1 tỷ đồng. Vào đầu tháng 4, tổng công ty đã bán bán 41,7 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, HoSE: SJS), đây là nguyên nhân chính doanh thu tài chính tăng vọt so với kỳ trước.

Chi phí tài chính tăng gần 300%, ghi nhận mức 583,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 14,7 lần so với kỳ trước, lên mức 1.685,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế gấp gần 21 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 960 tỷ đồng.

image-2022-08-06t04-02-56-490z-6609-3785

Đơn vị: tỷ đồng

Lý giải chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến so với cùng kỳ, Tổng công ty Sông Đà thuyết minh do quý II năm nay khoản dự phòng nợ khó đòi đã tăng từ mức 8,2 tỷ đồng lên 1.536,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần ghi nhận 2.443 tỷ đồng, giảm 16,76%. Lợi nhuận sau thuế 968,9 tỷ đồng, gấp gần 20 lần giai đoạn trước. Công ty thực hiện 37,5% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế gần 240% nhờ vào khoản doanh thu tài chính đột biến.

Khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 7.445 tỷ đồng xuống 5.687 tỷ đồng, chủ yếu giảm do tăng mạnh khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi từ 334 tỷ đồng lên 1.867 tỷ đồng. Phải thu dài hạn tương đương đầu năm ở mức 1.310 tỷ đồng. Tổng khoản phải thu chiếm 27% tổng tài sản.

Khoản phải thu khách hàng giảm 3,2% so với đầu năm, ghi nhận gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu khách hàng khác chiếm hơn 71%, đạt 2.840 tỷ đồng và các khoản phải thu từ nhóm công ty điện Xemakan chiếm hơn 25%, ghi nhận 1.086 tỷ đồng. Phải thu cho vay ngắn và dài hạn ở mức hơn 3.220 tỷ đồng, khoản phải thu từ CTCP Điện Việt Lào chiếm hơn 22%, tương đương 722 tỷ đồng. Hơn 56% là các khoản phải thu cho vay là từ các tổ chức và cá nhân khác với 1.940 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn và dài hạn khác đang ghi nhận 1.344 tỷ đồng, trong số đó 1.238 tỷ đồng là từ các tổ chức và cá nhân khác.

Tổng cộng, tất cả các khoản phải thu được hạch toán theo dạng "các đối tượng khác" chiếm hơn 70% tổng các khoản phải thu. 

Lượng tiền mặt công ty nắm giữ ở thời điểm kết thúc ngày 30/6 là 2.432 tỷ đồng, tăng 1.960 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức 2.518 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

Trên mục nợ phải trả, vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn ghi nhận ở mức hơn 9.600 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, các khoản vay ngân hàng đang chiếm hơn 79%.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo