Thứ hai, 3/10/2022 | 01:33 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ năm, 22/4/2021, 17:24 (GMT+7)

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam: Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu cuối quý I đạt 176%

Bình An Thứ năm, 22/4/2021, 17:24 (GMT+7)

Theo BCTC quý I của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN), các khoản cho vay tại thời điểm 31/3 đạt 13.894 tỷ đồng, tăng 24,8%, trong đó 11.973 tỷ đồng đến từ cho vay margin. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 6.804,5 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu của đơn vị này là 176%. Theo quy định, các công ty chứng khoán không được cho vay quá 200% vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản đạt hơn 16.637 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2020. Tài sản ngắn hạn tăng 25,9% lên mức 16.257 tỷ đồng, trong đó đó chủ yếu là tài sản tài chính với 16.209 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm 47% xuống còn 313,4 tỷ đồng. Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) nhỏ so với vốn điều lệ, chỉ hơn 158 tỷ đồng nhưng tăng 252%. Khoản HTM ngắn hạn tăng từ 783 tỷ đồng lên 1.481 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm (1.250 tỷ đồng).

Nợ ngắn hạn cuối quý I ở mức 9.833 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cuối năm 2020, phần lớn là vay ngắn hạn với 9.325 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh trong quý I, công ty đạt 522 tỷ đồng doanh thu hoạt động quý I, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Phần lãi từ FVTPL đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 158%, trong đó, lãi từ phần bán ở mức 52,5 tỷ đồng, tăng 70%. Doanh thu môi giới tăng 250% lên mức hơn 143 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 41% lên 267 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 30% xuống còn gần 26 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 60% lên 294 tỷ đồng. Phần lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL ở mức gần 57 tỷ đồng, giảm so với mức 62,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Kết quả, MASVN báo lãi sau thuế quý I gần 168 tỷ đồng, tăng 90,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo