Thứ năm, 6/10/2022 | 20:30 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ năm, 15/10/2020, 08:08 (GMT+7)

Agriseco báo lãi 38 tỷ đồng trong quý III, vượt 14% kế hoạch năm sau 9 tháng

Bình An Thứ năm, 15/10/2020, 08:08 (GMT+7)

CTCK Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu hoạt động tăng 13,7% so với cùng kỳ lên mức 58 tỷ đồng. Kỳ này, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt gần 9 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng đến 91% lên 22 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng tăng 34% lên 8,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 36% xuống 16,5 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kỳ này là âm 6,8 tỷ đồng do công ty được hoàn nhập chi phí dự phòng, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm TSTC với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Agriseco báo lãi sau thuế 38 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động tăng 14% lên mức 166 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,6 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2020, ĐHĐCĐ công ty thông qua kế hoạch lãi trước thuế 88 tỷ đồng và sau 9 tháng, với mức 100,7 tỷ đồng đạt được, Agriseco đã vượt chỉ tiêu này 14%.

Tại thời điểm 30/9, Agriseco có 2.216 tổng tài sản, tăng 5% so với số cuối năm ngoái. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ 1.778 tỷ đồng xuống 1.701 tỷ đồng. Công ty hiện chỉ có gần 6,5 tỷ đồng tài sản tài chính FVTPL (giảm 5,5%). Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ngắn hạn tăng từ 500 tỷ đồng lên thành 570 tỷ đồng chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Các khoản cho vay giảm từ 837 tỷ đồng xuống còn 703 tỷ đồng. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt 496,4 tỷ đồng (số đầu năm là 588,4 tỷ đồng), trong đó, công ty đang nắm giữ 7,5 triệu cổ phiếu HNG, 3 triệu cổ phiếu VCG, 2 triệu cổ phiếu IDC và 2,5 triệu cổ phiếu PVFC Invest.

Tài sản dài hạn tính đến hết 30/9 tăng 54% so với cuối năm ngoái lên 514 tỷ đồng và chủ yếu là do tăng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ 236 tỷ đồng lên 436 tỷ đồng, trong đó, có đến 400 tỷ đồng là trái phiếu KBC và Novaland.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu AGR đã tăng 40% từ mức 3.590 đồng/cp lên thành 5.020 đồng/cp.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo