Thứ tư, 30/9/2020 | 07:43 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

BĐS khu công nghiệp 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm Việt - Mỹ Kết quả kinh doanh quý II/2020 EVFTA có hiệu lực
Thứ năm, 1/2/2018, 14:58 (GMT+7)

Vietnam Airlines: Hoạt động bán và cho thuê lại tăng gấp 10 lần, lãi ròng 2017 đạt 2.378 tỷ đồng

Đặng Phương Mai Thứ năm, 1/2/2018, 14:58 (GMT+7)

Hoạt động bán và cho thuê lại “nâng đỡ” lợi nhuận

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý IV/2017 của HVN đạt 21.306 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng từ 90% lên 94% nên lợi nhuận gộp giảm 22%, đạt 1.289 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 245,6 tỷ đồng, giảm 19% (do lãi chênh lệch tỷ giá giảm). Chi phí tài chính âm 336 tỷ đồng (do lỗ chênh lệch tỷ giá lên tới 812 tỷ đồng). Chi phí bán hàng là 1.204 tỷ đồng, tăng 15,6%. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 701 tỷ đồng, giảm 7%.

Dù có thêm 21 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HVN vẫn âm gần 13 tỷ đồng. Dù vậy, mức âm này đã cải thiện hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước (giảm 43 lần).

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh quý IV/2017 là khoản “thu nhập khác” rất cao, lên tới 555 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Do vậy tổng lợi nhuận trước thuế quý IV của HVN dương 526 tỷ đồng (cao hơn rất nhiều so với khoản lỗ 286 tỷ đồng năm trước).

Trong 555 tỷ đồng thu nhập khác, hoạt động bán cho thuê lại máy bay (Sale and leaseback) đóng góp tới 392 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính tạo nên khoản lãi sau thuế 410 tỷ đồng của HVN. So với cùng kỳ, đâylà khoản lãi khá ấn tượng (quý IV/2016, HVN lỗ 444 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2017, doanh thu thuần của HVN đạt 83.013 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận gộp đạt 10.698 tỷ đồng, giảm 1,3%.

Trong năm, doanh thu tài chính đạt 906 tỷ đồng, tăng 6,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt 2.286 tỷ đồng, giảm 25%. Chi phí bán hàng là 4.889 tỷ đồng, tăng 10%. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 2.337 tỷ đồng, tăng 4%. Năm nay HVN cũng chịu lỗ 18 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng nhẹ (tăng thêm 7 tỷ đồng) lên 2.074 tỷ đồng.

Dù vậy, với khoản lợi nhuận khác lên đến 1.084 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước (chủ yếu do hoạt động bán và cho thuê lại tăng gấp 10 lần, từ 77 tỷ đồng lên 771 tỷ đồng) lợi nhuận trước thuế của HVN năm 2017 tăng 21%, đạt 3.158 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, HVN lãi ròng 2.378,6 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Nợ ngắn hạn gấp 1,5 lần tài sản ngắn hạn, nợ vay gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu

Về tài sản, tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của HVN đạt 88.434 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn là 20.970 tỷ đồng (giảm 6%), tài sản dài hạn là 67.464 tỷ đồng (giảm 13%).

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền và tương đương tiền chiếm 1/3, đạt 7.230 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với đầu kỳ.

Các khoản phải thu ngắn hạn trong năm 2017 đã giảm đáng kể từ 15.623 tỷ đồng xuống 9.442 tỷ đồng (tương đương giảm 6.181 tỷ đồng, giảm 65,5%), chủ yếu do giảm khoản “trả trước cho người bán ngắn hạn” (từ 11.136 tỷ đồng xuống 4.705 tỷ đồng). Đáng chú ý, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tiếp tục tăng thêm 10%, lên 91,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong năm cũng tăng lên đáng kể, từ 2.712 tỷ đồng lên 3.228 tỷ đồng (tương đương tăng 19%). Dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đó cũng tăng từ 109 tỷ đồng lên 222 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định chiếm 81,6% và giảm 10% so với đầu kỳ. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tài sản dở dang dài hạn có mức tăng nhẹ, lần lượt đạt 2.116 tỷ đồng và 287 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HVN tại ngày 31/12/2017 là 70.993 tỷ đồng, giảm 11,5% so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn là 32.615 tỷ đồng (tăng 11%), nợ dài hạn là 38.378 tỷ đồng (giảm 24,5%).

Như vậy, có thể thấy, nợ phải trả chiếm 80,3% tổng tài sản của HVN và nợ ngắn hạn đã gấp 1,5 lần tài sản ngắn hạn.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, khoản “phải trả người bán ngắn hạn” có mức tăng đáng kể từ 12.009 tỷ đồng lên 13.935 tỷ đồng. Tiếp theo là khoản “chi phí phải trả ngắn hạn”, tăng từ 2.470 tỷ đồng lên 4.259,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ vay ngắn hạn cho thấy chiều hướng đi xuống khi giảm từ 11.035 tỷ đồng xuống còn 9.691 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ dài hạn cho thấy sự chủ đạo của khoản nợ vay (chiếm 97,5%). Năm qua, nợ vay dài hạn của HVN đã giảm đáng kể, từ 49.829 tỷ đồng xuống còn 37.430 tỷ đồng (giảm 33%).

Tổng nợ vay của HVN là 47.122 tỷ đồng, giảm 22,5% so với đầu kỳ và chiếm 66% tổng nợ phải trả. Số nợ này cũng gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu.

Theo Vietnamfinance.vn

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo