Thứ năm, 1/6/2023 | 06:11 GMT+7Dữ liệu doanh nghiệp

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Nhìn lại nửa đầu năm 2022 StartupQ&A Elon Musk mua Twitter Bí mật đồng tiền Ngày ấy - Bây giờ
Thứ tư, 10/4/2019, 08:23 (GMT+7)

Sowatco trình chủ trương để Sotrans hoặc công ty con nâng tỷ lệ sở hữu đến 100% vốn

Lê Văn Huy Thứ tư, 10/4/2019, 08:23 (GMT+7)

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco - mã chứng khoán SWC) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2018 đánh giá lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Xét về kết quả kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu đạt hơn 250 tỷ đồng, tăng mạnh 37% so với năm 2017 và mới hoàn thành được 93% mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 107 tỷ đồng, giảm mạnh 79% so với năm 2017, tuy nhiên lại vượt đến 13% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Với kết quả đạt được, Sowatco trình phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tổng tỷ lệ 50% thay cho mức 30% kế hoạch.

Nguyên nhân lợi nhuận năm 2018 giảm sâu so với năm 2017 do năm 2017 Sowatco ghi nhận khoản thu từ việc thoái vốn tại Công ty liên doanh Keppel Land Watco.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Sowatco đặt kế hoạch doanh thu thuần 305,73 tỷ đồng, tăng 34% so với doanh thu đạt được năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 92 tỷ đồng, giảm 14% so với lợi nhuận đạt được năm 2018, và xấp xỉ bằng kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2018.

Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết trong năm 2019 sẽ triển khai đóng mới thêm 2 sà lan tự hành 250 TEU. Đồng thời Tổng công ty cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2018 – 2020 sẽ mở rộng và nâng cấp Cảng Long Bình, Đầu tư khai thác Cảng biển Lạch Huyện – Hải Phòng.

Chấp thuận chủ trương để Sotrans hoặc Hạ tầng Sotrans sở hữu đến 100% vốn điều lệ

HĐQT cũng dự kiến trình ĐHCĐ chấp thuận chủ trương cho CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans – mã chứng khoán STG) hoặc Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans tiếp tục mua để sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Sowatco.

Sotrans hiện là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans. Trong khi đó Hạ tầng Sotrans đang là công ty mẹ sở hữu đến 84,39% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Sowatco.

Theo phương án, Sotrans sẽ nhận số cổ phần SWC từ Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans (SII) do nhận sáp nhập mà không phải thực hiện chào mua công khai. Do vậy HĐQT trình phương án để cho Sotrans hoặc công ty con Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans được mua để sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Sowatco mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Bỏ mô hình Ban kiểm soát

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức công ty, trong đó bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Cơ cấu tổ chức mới sẽ là Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc. Thay vào đó, HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT theo quy định.

Theo Infonet

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo