Thứ năm, 2/2/2023 | 09:27 GMT+7Dữ liệu doanh nghiệp

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Nhìn lại nửa đầu năm 2022 StartupQ&A Elon Musk mua Twitter Bí mật đồng tiền Ngày ấy - Bây giờ
Thứ hai, 25/7/2022, 07:00 (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận quý II đi lùi

Vy Anh Thứ hai, 25/7/2022, 07:00 (GMT+7)

Tới thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh quý II. Trong khi một số đơn vị lãi đậm, tăng bằng lần so với cùng kỳ năm trước thì cũng không ít công ty báo lợi nhuận đi lùi, thậm chí là lỗ trong quý II năm nay.

Cao su Phước Hòa (HoSE:PHR) công bố báo cáo tài chính riêng quý II với lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 76,1% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần giảm 31,6% còn 239 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu công ty mẹ Cao su Phước Hòa đạt 541,5 tỷ đồng, giảm 8,3%. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm giảm 14,6% còn 373,6 tỷ đồng. Tuy vậy, lãi sau thuế vẫn tăng 328,3% đạt 249 tỷ đồng nhờ trong quý I nhận được khoản tiền bồi thường thực hiện dự án khu công nghiệp VSIP III 286 tỷ đồng. 

Năm 2022, Cao su Phước Hòa lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ 2.252 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 744 tỷ đồng; lần lượt tăng 26% và gấp 2,2 lần năm 2021. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 24% kế hoạch doanh thu và 33,5% chỉ tiêu lợi nhuận. 

screenshot-2022-07-22-110255-1658462705.

Đơn vị: Tỷ đồng

Gang thép Thái Nguyên (Tisco - UPCoM:TIS) ghi nhận lãi sau thuế quý II ở mức 5,8 tỷ đồng, giảm 90,1%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ cũng giảm 89,8% còn 6 tỷ đồng, EPS giảm từ 319 đồng về 31 đồng. Theo lý giải từ phía Tisco, lợi nhuận quý này giảm là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh.

Doanh thu quý II đạt 3.189 tỷ đồng, giảm 10%. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 1,8% lên 3.142 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 12,9% còn 1,5%.

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp trong ngành thép ghi nhận doanh thu 6.922 tỷ đồng, tăng 5,7%. Tuy nhiên giá vốn hàng bán còn tăng mạnh hơn doanh thu với mức tăng 13,5% khiến biên lãi gộp giảm từ 9,4% về 2,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 34,9 tỷ đồng, giảm 66,1%. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ và EPS cũng lần lượt giảm khoảng 66%.

Năm nay, Tisco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 20.105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra công ty đã hoàn thành 34,5% kế hoạch doanh thu và 38,8% chỉ tiêu lợi nhuận.

screenshot-2022-07-22-110316-1658462728.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Công ty mẹ Nhiệt điện Phả Lại (HoSE:PPC) ghi nhận lãi sau thuế quý II ở mức 74,8 tỷ đồng, giảm 37,7% so với quý II/2021 mặc dù doanh thu tăng 5,8% lên 1.289 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp cho biết doanh thu tăng nhờ vào giá điện quý này tăng so với năm ngoái trong khi sản lượng điện giảm 11,3% còn 826,5 triệu kWh. Song lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh thu tài chính giảm 96,7% còn 6,8 tỷ đồng. Cùng kỳ 2021 đơn vị nhận 189,5 tỷ đồng tiền cổ tức và lãi tiền gửi là 20,5 tỷ đồng. Đến năm nay công ty không nhận được cổ tức còn lãi tiền gửi giảm xuống 6,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty mẹ Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu tăng 3% lên 2.367 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế giảm 40% còn 155,3 tỷ đồng.

screenshot-2022-07-22-114008-1658464830.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 380 tỷ đồng, giảm 9%. Doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. 

Trong quý I, đơn vị này ghi nhận doanh thu 3.770 tỷ đồng, lãi trước thuế 311 tỷ đồng. Như vậy ước trong quý II, doanh thu khoảng 2.830 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng giảm lần lượt 8% và 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Sonadezi Châu Đức (HoSE: SZCbáo lợi nhuận sau thuế quý II/2022 giảm 44% còn hơn 61 tỷ đồng do giá vốn cùng các chi phí khác đồng loạt tăng mạnh.

Với kết quả của quý II, lãi sau thuế nửa đầu năm của công ty bị kéo lùi 28%, về mức gần 137 tỷ đồng. Dù vậy, với việc đặt kế hoạch kinh doanh khá thấp với 184 tỷ đồng lãi sau thuế (giảm 43% so với kết quả năm 2021), Sonadezi Châu Đức thực hiện được hơn 74% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau 6 tháng đầu năm.

screenshot-2022-07-22-110359-1658462819.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Ngoài ra, một số công ty chứng khoán cũng đã công bố lợi nhuận sụt giảm trong quý II do ảnh hưởng từ biến động tiêu cực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) ghi nhận lãi sau thuế đạt mức 58,4 tỷ đồng, giảm 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý II ở mức 321,7 tỷ đồng, giảm 9,7%.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 237,1 tỷ đồng, giảm 10,4%. Doanh thu từ cho vay và phải thu là 37,1 tỷ đồng, đi ngang so với một năm trước. Doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 35,4% còn 31,8 tỷ đồng; doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 14,8 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu 768 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 404,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,4% và 23,7% so với 6 tháng đầu năm 2021. Năm nay, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm 9,6% so với thực hiện năm trước, còn 820 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng công ty đã hoàn thành khoảng 50% mục tiêu đề ra.

Về phía Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR), đơn vị công bố lợi nhuận sau thuế quý II giảm 92% xuống 22 tỷ đồng. Hầu như các nguồn thu lớn của công ty đều giảm. Doanh thu hoạt động giảm 5% xuống 86 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu hoạt động, lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ 15,8 tỷ về 9,2 tỷ đồng, lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 17,2 tỷ về 13 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm từ 24,3 tỷ về 19,3 tỷ đồng. Ngược lại, lãi các khoản cho vay và phải thu tăng từ 29 tỷ lên 39 tỷ đồng.

Thu nhập khác giảm mạnh do quý II/2021 ghi nhận khoản mục người mua trả tiền trước liên quan chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn vào CTCP nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) vào thu nhập khác số tiền 149 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Agriseco ghi nhận lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng, giảm 72%. Năm nay, Agriseco đặt kế hoạch lãi trước thuế giảm 59% so với thực hiện 2021 với 178 tỷ đồng, theo đó, đơn vị hoàn thành hơn 40,4% mục tiêu đề ra.

Còn Chứng khoán Tiên Phong (TPS – HoSE:ORS) báo lỗ sau thuế gần 129 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 53,7 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên TPS báo lợi nhuận âm kể từ khi niêm yết năm 2019.

Tổng doanh thu hoạt động tăng 131,6% đạt mức 661,7 tỷ đồng. Song chi phí hoạt động gấp hơn 4 lần lên mức gần 698 tỷ đồng. Riêng khoản lỗ các tài sản tài chính (FVTPL) ở mức gần 528 tỷ đồng, tăng 488,7% bởi đơn vị cắt lỗ một loạt các cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong danh mục. Chi phí hoạt động tự doanh tăng từ 5 triệu đồng lên hơn 1,1 tỷ đồng do ảnh hưởng từ việc giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.472,6 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 38,6% xuống 92,5 tỷ đồng. 

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 1.981 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, tăng 90% so với thực hiện 2021. Theo đó, sau 6 tháng đầu năm, TPS hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và thực hiện 23,1% mục tiêu lợi nhuận cả năm. 

screenshot-2022-07-22-114605-1658465185.

Đơn vị: Tỷ đồng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo