Thứ ba, 6/12/2022 | 08:40 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ tư, 31/8/2022, 15:43 (GMT+7)

Lợi nhuận của GVR giảm 141 tỷ đồng sau soát xét

Trọng Hiếu Thứ tư, 31/8/2022, 15:43 (GMT+7)

Tập đoàn cao su Việt Nam (HoSE: GVR) vừa công bố BCTC bán niên soát xét với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 141 tỷ đồng còn 2.071 tỷ đồng so với báo cáo tư lập. 

Về các khoản mục thay đổi, doanh thu thuần giảm 0,2% so với báo cáo tự lập còn 10.455 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng lên sau soát xét khiến biên lãi gộp giảm nhẹ từ 28,3% còn 28,1%. Doanh thu tài chính giảm gần 0,5%, cùng với đó các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm lãi ròng của GVR giảm sau kiểm toán. 

screenshot-2022-08-31-094138-1-1207-1963

Đơn vị: tỷ đồng. 

Năm nay, GVR đã lên kế hoạch doanh thu và thu nhập khác đạt 29.707 tỷ đồng, tăng 5%; lãi sau thuế 5.340 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm trước. Như vậy sau 6 tháng công ty đã hoàn thành 46,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

Ngoài kết quả kinh doanh, một số chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán của GVR cũng thay đổi sau soát xét. Tổng tài sản của GVR đã tăng 524 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lên 79.273 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho và các khoàn phải thu dài hạn có sự thay đổi lớn nhất. Hàng tồn kho đơn vị này tăng 16,5% lên 4.618 tỷ đồng còn các khoản phải thu dài hạn giảm 12,4%. Nợ vay tài chính tăng 10 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 1,3% lên 53.854 tỷ đồng. 

screenshot-2022-08-31-150309-1-8462-9045

Đơn vị: tỷ đồng. 

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo