Thứ năm, 6/10/2022 | 02:03 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ sáu, 26/3/2021, 09:51 (GMT+7)

Lãi ròng GVR giảm hơn 500 tỷ đồng sau kiểm toán

Huy Lê Thứ sáu, 26/3/2021, 09:51 (GMT+7)

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 3.770 tỷ, giảm hơn 13% so với con số tự lập 4.279 tỷ đồng. Dù vậy, đây vẫn là mức lãi cao nhất từ năm 2013 đến nay.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) theo đó giảm từ 1.070 đồng xuống 943 đồng. Chỉ tiêu doanh thu thuần không thay đổi nhiều sau kiểm toán, ở mức trên 21.100 tỷ đồng

Tập đoàn giải trình chênh lệch này là do lợi nhuận tập trung phải thu về công ty mẹ từ một số công ty TNHH MTV 100% bị giảm so với báo cáo tự lập.

Tại thời điểm cuối năm, quy mô tổng tài sản của GVR đạt 80.278 tỷ đồng, trong đó lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn là 16.293 tỷ đồng chiếm hơn 20% tài sản. Về nguồn vốn tập đoàn có dư nợ vay tài chính 12.107 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.575 tỷ trên vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Cao su đang có những thay đổi cởi mở hơn cho các cổ đông thiểu số khi mới đây điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động. Theo đó cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 1 ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, kiến nghị nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ. Đồng thời, Điều lệ mới cũng bỏ quy định về thời hạn nắm giữ cổ phần liên tục ít nhất trong 6 tháng.

Một thay đổi quan trọng khác là số lượng thành viên HĐQT được nâng từ 7 lên 9 người, trong đó 1/3 là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập. Hiện Nhà nước đang giữ toàn bộ 7 ghế HĐQT, do đó cổ đông thiểu số có cơ hội được giữ 2 ghế trong HĐQT mới.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo