Thứ ba, 27/9/2022 | 20:20 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ năm, 13/9/2018, 15:24 (GMT+7)

Kiểm toán từ chối đưa kết luận, PTC đối diện nguy cơ hủy niêm yết

Lê Văn Huy Thứ năm, 13/9/2018, 15:24 (GMT+7)

Báo cáo tài chính bán niên của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC) vừa gửi Sở GDCK TPHCM (HOSE) bị đơn vị kiểm toán là công ty TNHH KPF Việt Nam từ chối đưa ra kết luận.

Cụ thể, đơn vị kiểm toán không thể kiểm tra được tính đúng đắn về các số dư đầu kỳ. Do vậy, KPF không đưa ra ý kiến về số dư tại ngày 1/1/2018 cũng như ảnh hưởng của chúng tới các chỉ tiêu khác được trình bày trên BCTC hợp nhất bán niên kết thúc 30/6.

Ngoài ra, tổng các khoản công nợ phải thu đã được đối chiếu là 11,7 tỷ đồng, chiếm 14% tổng số công nợ phải thu khách hàng, trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác. Công nợ phải trả cũng chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ. KPF không thể kiểm tra được tính đúng đắn về các số liệu này bằng các thủ tục soát xét, do đó không đưa kết luận về tính hiện hữu và giá trị các khoản mục nêu trên.

Công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng hàng tồn kho. Theo ước tính của KPF, dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập bổ sung 14,4 tỷ và dự phòng hàng tồn kho cần trích lập 7,9 tỷ đồng.

Công ty chưa xử lý các tài sản thiếu tại Xí nghiệp 7 và chi nhánh HCM với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng.

Công ty con là CTCP PTIC-ZTE Công nghệ Viễn thông có dấu hiệu dừng hoạt động từ giữa 2017. BCTC của PTC được lập trên cơ sở BCTC của công ty con tại ngày 31/12/2017. Do đó, KPF không đưa ra ý kiến về số dư các khoản mục có liên quan từ việc sử dụng BCTC của công ty trên tại ngày 31/12/2017 trên BCTC hợp nhất bán niên của PTC.

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu trên, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất PTC.

Về ý kiến của ban Tổng giám đốc, PTC cho rằng BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại ngày 30/6; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan.

Theo BCTC hợp nhất đã soát xét, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ công ty là 7,3 tỷ đồng (báo cáo tự lập lỗ 4,2 tỷ). Tổng số lỗ lũy kế đến ngày 30/6 là 21,2 tỷ đồng.

Do đó, HOSE đã lưu ý công ty về nguy cơ cổ phiếu PTC sẽ bị hủy niêm yết nếu tại BCTC kiểm toán năm 2018 tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.

Huy Lê

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo