Thứ hai, 5/12/2022 | 05:09 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ ba, 2/8/2022, 14:29 (GMT+7)

ITA tạm ứng hơn 1.900 tỷ đồng cho Chủ tịch HĐQT

Tường Như Thứ ba, 2/8/2022, 14:29 (GMT+7)

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu 310 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 72 tỷ đồng, tăng 104%.

ita-quyii-4507-1659424195.png

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 762 triệu đồng lên 10 tỷ đồng nhờ lãi cổ tức, thanh lý các khoản đầu tư. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng không đáng kể. Chi phí quản lý giảm 62% xuống 13,2 tỷ đồng.

Hoạt động liên doanh liên kết không phát sinh lãi, lỗ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5 tỷ đồng và hoạt động khác giảm lỗ từ 5 tỷ về 770 triệu đồng.

Nhiều yếu tố hỗ trợ giúp lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 116 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 18% đạt 381 tỷ đồng và lãi ròng tăng 80% đạt 132 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp lý giải lợi nhuận nửa đầu năm tăng chủ yếu nhờ doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng.

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng, doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng 26% lên 246 tỷ đồng, doanh thu cho thuê hoạt động nhà xưởng và kho bãi giảm 21% xuống 64 tỷ đồng, doanh thu bán đất nền đạt 9 tỷ đồng gấp nhiều lần con số 628 triệu đồng cùng kỳ và doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng từ 45 tỷ lên 61,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tăng mạnh khoản phải thu ngắn hạn từ 1.940 tỷ đồng lên 3.946 tỷ đồng, tức tăng thêm 2.005 tỷ đồng; chủ yếu tăng trong phải thu ngắn hạn khác (gấp 2,3 lần đầu năm lên 3.388 tỷ đồng. Riêng chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas – Chủ tịch HĐQT là 1.937 tỷ đồng, chiếm 56% khoản phải thu ngắn hạn khác và tăng mạnh so với mức 63 tỷ đồng cuối quý I.

ita-tam-ung-4317-1659424195.png

Nguồn: ITA

Ngược lại, khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm từ 3.162 tỷ đồng đầu năm xuống 1.501 tỷ đồng tính đến cuối quý II. Nguyên nhân là khoản đầu tư vào Công ty cổ phần phát triển năng lượng Tân Tạo ghi nhận giảm giá trị từ 1.752 tỷ đồng xuống 97,7 tỷ đồng, song tỷ lệ sở hữu của ITA không đổi 19%.

ita-dau-tu-8395-1659424195.png

Nguồn: ITA

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo