Thứ sáu, 2/12/2022 | 20:24 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ ba, 19/7/2022, 22:28 (GMT+7)

Imexpharm lãi 6 tháng tăng 9%, nợ vay tài chính giảm gần 65%

Vy Anh Thứ ba, 19/7/2022, 22:28 (GMT+7)

CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE:IMP) vừa công bố BCTC quý II với doanh thu thuần tăng gần 12% lên 344,5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 18,1% lên 213,4 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 43,1% xuống 39,8%. 

Doanh thu tài chính tăng 210,6% lên 10,6 tỷ đồng. Chi phí hoạt động và chi phí tài chính đều ghi nhận mức tăng trong quý II năm nay. Khoản lợi nhuận khác giảm từ 1,8 tỷ đồng xuống 390,6 triệu đồng. 

Theo đó, đơn vị ghi nhận lãi sau thuế giảm 5,5% xuống 46,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 651 đồng xuống 615 đồng.

screenshot-2022-07-19-170607-1-7819-7743

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Dược phẩm Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần tăng 8,9% lên 668,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng sản xuất chiếm 98,1% với 655,7 tỷ đồng. Biên lãi gộp đi ngang ở mức 42,4%.

Doanh thu tài chính gấp 2,9 lần lên 13,5 tỷ đồng, chủ yếu bởi khoản cổ tức lợi nhuận được chia tăng từ 242,6 triệu đồng lên 6 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 38,4% lên 13,7 tỷ đồng phần lớn do đơn vị phát sinh 2,3 tỷ đồng khoản lỗ chênh lệch đánh giá lại tỷ giá. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng, lần lượt là 5,3% và 31,1% lên 114,9 tỷ đồng và 43,9 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, thu nhập khác từ nhượng bán, thanh lý tài sản giảm từ 5,2 tỷ đồng xuống 10 triệu đồng, nên lợi nhuận khác giảm gần 89% xuống 477 triệu đồng. Kết quả, lãi trước thuế tăng 7,1% lên 125,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 9% lên 99,2 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cố phiếu 1.310 đồng, cùng kỳ 1.266 đồng.

Năm nay, Imexpharm đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng 12,4%, đạt 1.450 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 15,1%, lên 275 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 46,1% còn lợi nhuận hoàn thành 45,5% kế hoạch năm.

Tính đến 30/6, quy mô tổng tài sản là 2.097,2 tỷ đồng, giảm 8,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm 55,3% với 1.160,8 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn, là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 7% lên 555,2 tỷ đồng. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 40,1% lên 70,9 tỷ đồng, do khoản đầu tư vào CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM:AGP) tăng từ 46,6 tỷ đồng lên gần 67 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn giảm 20,4% xuống 936,4 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 67,2 tỷ đồng, bằng 24,8% con số đầu năm do đơn vị  cắt giảm các khoản tương đương tiền từ 225 tỷ đồng xuống 20 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính giảm 64,5% so với đầu năm, còn 93,6 tỷ đồng và đây là khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). So với đầu năm, nợ vay tài chính ngắn hạn của Dược phẩm Imexpharm giảm 45,6% bởi không còn 89,5 tỷ đồng vay ngắn hạn tại ngân hàng Shinhan Bank chi nhánh Bắc Sài Gòn. Đơn vị không còn khoản vay dài hạn tại ADB trị giá 91,7 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 109,4 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 484,2 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 667,1 tỷ đồng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo