Thứ sáu, 9/12/2022 | 03:12 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ năm, 4/8/2022, 10:33 (GMT+7)

Hoạt động mua bán xe gặp khó, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy báo lãi ròng quý II giảm 23%

Vy Anh Thứ năm, 4/8/2022, 10:33 (GMT+7)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE:HHS) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu thuần giảm 45% xuống 82,8 tỷ đồng. Giá vốn giảm ít hơn với 44,3% xuống 73,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm từ 18,4 tỷ đồng xuống 9,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 4,7% xuống 5,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 1,1 triệu đồng xuống 4,7 tỷ đồng; với chi phí lãi vay gần 1,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết tăng gần 5% lên 35,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 3,5% xuống 1,1 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50% lên 3,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 23% xuống 40,3 tỷ đồng. EPS 123 đồng, cùng kỳ 190 đồng.

Lý giải về sụt giảm lợi nhuận, đơn vị cho biết các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua việc nắm giữ sở hữu tại công ty liên kết có hiệu quả, làm giảm bớt tác động tiêu cực của hoạt động mua bán xe. 

screenshot-2022-08-04-090044-1-8559-2261

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần về bán hàng, xây lắp và cung cấp dịch vụ giảm 23% xuống 221,3 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng hóa chiếm 69% với 153,2 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 10,2% xuống 9,8%.

Doanh thu tài chính đi ngang ở mức 10,2 tỷ đồng, với lãi tiền gửi, tiền cho vay chiếm chủ yếu. Chi phí tài chính tăng từ 1,1 triệu đồng lên 6,4 triệu đồng sau khi đơn vị phát sinh 2,2 tỷ đồng phí lãi vay, 3 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ, và tăng lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ từ 1,1 triệu đồng lên 1,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết tăng 24% lên 98 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đi ngang ở mức 2,2 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30,7% lên 5,6 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ nửa đầu năm nay là 112,3 tỷ đồng, tăng 4,8%. EPS giảm 10,5% xuống 349 đồng sau khi lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ tăng từ 274,7 triệu đơn vị lên 321,4 triệu đơn vị.

Năm nay, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đặt kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 520 tỷ đồng, tăng 0,7% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 5,8% đạt 250 tỷ đồng. Theo đó sau 6 tháng đầu năm, đơn vị hoàn thành 42,6% kế hoạch doanh thu và 45,4% chỉ tiêu lợi nhuận.

screenshot-2022-08-04-090109-1-8193-9863

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II năm nay, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có 4.570,5 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 7,2% so với đầu năm. Tài sản dài hạn chiếm 79% với 3.611,8 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn vào công ty liên doanh, liên kết tăng gần 5% lên 3.360,7 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư vào CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV, với tỷ lệ lợi ích 43,56%, tỷ lệ biểu quyết 43,58%.

Tài sản ngắn hạn tăng 19,5% lên 958,7 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 6,3% lên 391,3 tỷ đồng. Đây là các khoản tiền gửi có thời gian đáo hạn từ 6 tháng đến 12 tháng tại Techcombank, TPBank, ACB, HDBank với lãi suất từ 5,2%/năm đến 6,3%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn đang được dùng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn.

Hàng tồn kho tăng 63,4% lên 394,4 tỷ đồng với nguyên vật liệu tăng từ 100,6 tỷ đồng lên 205,4 tỷ đồng, hàng gửi bán tăng từ 68,2 tỷ đồng lên 144,1 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, đơn vị không có nợ vay dài hạn. Nợ vay ngắn hạn gấp 3 lần lên 337 tỷ đồng. Riêng khoản vay tại TPBank – chi nhánh Thăng Long là 203,2 tỷ đồng, gấp 5,3 lần giá trị đầu năm. Ngoài ra, đơn vị gia tăng khoản vay tại Techcombank – chi nhánh Hải Phòng tăng 28,6% lên 91,3 tỷ đồng, và phát sinh 42,5 tỷ đồng vay ngắn hạn tại Vietinbank – chi nhánh Ngô Quyền.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 739,6 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 19,6 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu 3.214,5 tỷ đồng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo