Thứ sáu, 9/12/2022 | 01:39 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ ba, 10/5/2022, 10:34 (GMT+7)

Gelex điều chỉnh phương án cổ tức 2021 thành 5% bằng tiền

Tường Như Thứ ba, 10/5/2022, 10:34 (GMT+7)

Trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ diễn ra vào 12/5 tới đây, Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung. Theo đó, HĐQT trình việc chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% vốn điều lệ, tương đương thanh toán 425,7 tỷ đồng cho năm 2021. Theo nội dung dự tính trình trước đó, HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2021, nguồn lợi nhuận để lại đảm bảo đáp ứng nguồn vốn hoạt động kinh doanh, giảm phụ thuộc vốn vay.

Lý do điều chỉnh được đưa ra là cân đối giữa lợi nhuận phân phối cho cổ đông và lợi nhuận để tại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Ngoài ra, HĐQT cũng muốn được cổ đông ủy quyền cho quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền nếu xét thấy phù hợp. Năm nay, tập đoàn lên kế hoạch tổng doanh thu thuần hợp nhất 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng, cùng tăng trưởng 26% so với thực hiện năm trước. Cổ tức kế hoạch 15%.

Đồng thời, tập đoàn cũng thông báo ngày 20/4 đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Võ Anh Linh theo nguyện vọng cá nhân. Do vậy, đại hội năm nay sẽ bầu bổ sung 1 thành viên mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo