Thứ tư, 8/12/2021 | 17:42 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 Một thập kỷ của ngành ngân hàng Cuộc khủng hoảng thanh khoản tại Evergrande Lạm phát - mối lo mới của thị trường thế giới
Thứ ba, 31/3/2015, 16:19 (GMT+7)

DNNN phải nộp phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ

Thứ ba, 31/3/2015, 16:19 (GMT+7)

Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 3 Điều 34 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: "Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để bảo đảm lợi ích của Nhà nước từ việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp".

Theo quy định hiện hành về phân phối lợi nhuận tại Điều 38 Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thì số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Điều 36, Dự thảo Nghị định quy định: Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp toàn bộ số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh chậm nhất sau 07 ngày (kể từ ngày theo quy định phải hoàn thành việc đánh giá hiệu quả hoạt động, công bố xếp loại doanh nghiệp).

Do đó, để phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đề xuất quy định tại dự thảo Nghị định phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 35 của dự thảo Nghị định này), thực hiện nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể hơn, tại chương cuối cùng về điều khoản thi hành, cơ quan chủ trì soạn thảo có đề xuất việc nộp phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) thực hiện từ năm tài chính 2016.

Cơ sở cho quy định này, Bộ Tài chính cho biết, tại Nghị quyết 78/2014/QĐ về dự toán NSNN năm 2015 có quy định tiếp tục thực hiện thu lợi nhuận còn lại (sau khi trích lập các quỹ) của năm 2015 vào NSNN đối với các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Còn theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì Luật này có quy định Nhà nước thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại (sau khi trích lập các quỹ) đối với DNNN, nhưng luật không quy định cụ thể thu vào NSNN hay thu về Quỹ tài chính nhà nước (như Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp), nội dung này cần có quy định cụ thể của Chính phủ và Luật này chỉ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 (không áp dụng từ đầu năm 2015).

Mặt khác, cũng theo Bộ Tài chính, tại Điều 64. Điều khoản chuyển tiếp của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: "Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật này; việc ban hành phải hoàn thành, trước ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015".

Thực hiện phân công, phân cấp của Chính phủ về quyền của chủ sở hữu đối với DNNN, vừa qua Chính phủ đã ban hành các Nghị định về Điều lệ, Nghị định về Quy chế tài chính của một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Theo qui định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp nêu trên thì các Nghị định này sẽ có hiệu lực thực hiện đến hết ngày 31/12/2015./.

Theo Hoàng Lâm - TBTC

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo