Thứ tư, 8/12/2021 | 23:34 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 Một thập kỷ của ngành ngân hàng Cuộc khủng hoảng thanh khoản tại Evergrande Lạm phát - mối lo mới của thị trường thế giới
Thứ sáu, 17/7/2015, 10:29 (GMT+7)

UBCKNN đề nghị công ty đại chúng dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Nguyễn Bình Minh Thứ sáu, 17/7/2015, 10:29 (GMT+7)

Ngày 26/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2015 và bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QD-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để triển khai thi hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, UBCKNN lưu ý các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy định về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trên TTCK Việt Nam.

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngoại trừ các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực mà điều ước quốc tế trong đó Việt Nam là thành viên có quy định thì thực hiện theo điều ước quốc tế; nếu hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sờ hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó; trường hợp ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài chưa có quy dịnh cụ thể về sờ hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chứng thì tỷ lệ sờ hữu nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa. Đối với các công ty đại chúng khác và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tỳ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

UBCK đề nghị các công ty đại chúng rà soát cụ thể tình hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh. Trên cơ sở đó dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp.

Để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các doanh nghiệp đại chúng liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để tìm hiểu về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thực hiện bổ sung tại điều lệ công ty quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ được thông qua triệu tập ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Việc báo cáo và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính.

Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng thì phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa hoặc cơ quan đăng ký đầu tư về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, tối đa tại doanh nghiệp.

Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán, thực hiện bổ sung tại điều lệ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp có 1 nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 51% vốn điều lệ phải báo cáo UBCK chấp thuận trước khi thực hiện.

Bình An

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo