Thứ năm, 8/12/2022 | 09:42 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ hai, 5/9/2022, 21:17 (GMT+7)

Một cổ phiếu tăng 84% sau 5 phiên giao dịch

Vy Anh Thứ hai, 5/9/2022, 21:17 (GMT+7)

Cổ phiếu HD2 của Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (UPCoM:HD2) kết ngày giao dịch 5/9 tại mức giá 28.500 đồng/cp sau 5 phiên tăng trần liên tiếp. Như vậy, thị giá mã này tăng 84% từ 15.500 đồng/cp lên 28.500 đồng/cp sau 5 phiên giao dịch.

Thông thường, các trường hợp tăng đột biến đều có thanh khoản thấp song thanh khoản mã HD2 khá tốt với khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên là 129.355 đơn vị. Cổ phiếu HD2 giao dịch lần đầu trên sàn UPCoM vào ngày 16/5/2016.

Đầu tư Phát triển nhà HUD2 tiền thân là CTCP Đầu tư Phát triển nhà số 2 thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị được thành lập năm 2000. Công ty chuyển đổi mô hình sang CTCP vào năm 2004 với số vốn điều lệ là 24 tỷ đồng với tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị là 70%. Sau 2 lần tăng vốn, vốn điều lệ doanh nghiệp hiện nay đạt mức 89,6 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị là 51%, nắm giữ 4,6 triệu cổ phần. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

screenshot-2022-09-05-172123-1-8442-7799

Đơn vị: Tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần ở mức kỷ lục với 79,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 419,5 triệu đồng, phần lớn bởi phát sinh 77 tỷ đồng từ hoạt động xây lắp mà 2020 chưa có. Lợi nhuận gộp theo đó gấp 12,6 lần lên 2,7 tỷ đồng. 

Về hoạt động tài chính, doanh nghiệp không ghi nhận chi phí tài chính song doanh thu tài chính bằng 35,2% cùng kỳ với 2 tỷ đồng do lãi tiền gửi ngân hàng giảm. Sau khi trừ các loại chi phí, đơn vị thu về 173,6 triệu đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 8,8%. 

Song khoản lợi nhuận khác giảm 97,2% còn 11,7 triệu đồng bởi nguồn thu từ hoạt động khác giảm từ 460,7 triệu đồng còn 15,3 triệu đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm gần 72% còn 134,7 triệu đồng.

Năm 2021 doanh nghiệp không trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia lợi nhuận cho Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị nên lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông là 134,7 triệu đồng. Trong khi đó, năm 2020 doanh nghiệp trích 379,6 triệu đồng trên tổng số 479 triệu đồng lãi sau thuế, do đó phần lợi nhuận phân bổ cho cổ đông còn 99,4 triệu đồng. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm giữ ở mức gần 9 triệu đơn vị. Theo đó, EPS tăng từ 11 đồng lên 15 đồng.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản là 198 tỷ đồng, tăng 59,2% so với đầu năm. Trong đó 94,4% là tài sản ngắn hạn với 187 tỷ đồng, tăng 66,3%.

Riêng khoản phải thu ngắn hạn gấp 17 lần lên 126,4 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hạng tăng từ 313,3 triệu đồng lên hơn 83,8 tỷ đồng do đơn vị phát sinh 83,8 tỷ đồng khoản phải thu đối với UBND huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang, đường tỉnh 292 Lạng Giang. Đây là khoản phải thu đối với khối lượng đã được chủ đầu tư nghiệm thu của dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 292 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Trong khi đó, trả trước cho người bán ngắn hạn gấp 6,5 lần lên 30,5 tỷ đồng, còn phải thu ngắn hạn khác gấp 4,8 lần lên hơn 12 tỷ đồng.

Đơn vị không còn 79 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi). Tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2,9 lần lên 38 tỷ đồng. Cụ thể, tiền gửi ngân hàng tăng từ 2,9 tỷ đồng lên 35,2 tỷ đồng, song các khoản tương đương tiền giảm 80%, từ 10 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng 

Về nguồn vốn, đơn vị phát sinh 17,2 tỷ đồng nợ vay tài chính trong năm 2021. Trong đó, 9,9 tỷ đồng là vay dài hạn từ ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Nội. Hợp đồng vay này có hạn mức 180 tỷ đồng. Mục đích vay để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 192 trên địa bàn huyện Lạng Giang theo hình thức hợp đồng BT và dự án xây dựng khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Còn vay ngắn hạn là 7,3 tỷ đồng vay ngắn hạn, trong đó gần 6,2 tỷ đồng là vay cá nhân và 1,1 tỷ đồng vay ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Nội. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 8,7 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 7 tỷ đồng và vốn cổ phần 89,6 tỷ đồng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo