Thứ hai, 3/10/2022 | 11:18 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Câu chuyện kinh doanh Ngân hàng bán nợ/tài sản thế chấp Nhìn lại nửa đầu năm 2022 Ngày ấy - Bây giờ Bí mật đồng tiền
Thứ năm, 4/10/2018, 15:10 (GMT+7)

Đề xuất doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ phải giảm vốn điều lệ

Trần Ngọc Tùng Thứ năm, 4/10/2018, 15:10 (GMT+7)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi) dự kiến trình Chính phủ vào năm 2019. Dự thảo này đặt ra những yêu cầu về điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng.

Trong đó, luật quy định công ty đại chúng mua cổ phiếu của chính mình (cổ phiếu quỹ) phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với với tổng giá trị mệnh giá các cổ phiếu được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu nếu không thuộc trường hợp ngoại trừ.

Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo quy chế phát hành thì phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua tổng số lượng cổ phiếu được công ty mua lại. Doanh nghiệp cũng phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua.

Về điều kiện được phép thực hiện mua lại cổ phiếu, dự thảo quy định doanh nghiệp đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại. Đồng thời, công ty cần phải đủ vốn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn như: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp miễn trừ các điều kiện được phép mua cổ phiếu quỹ là mua lại theo yêu cầu của cổ đông, mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty, mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu hoặc công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ.

Dự thảo cũng quy định không được tiến hành mua lại cổ phiếu của chính mình đối với các doanh nghiệp đang có nợ quá hạn căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán (trường hợp thời điểm dự kiến mua lại cổ phiếu quá 6 tháng kể từ thời điểm kêt thúc năm tài chính, việc xác định nợ quá hạn được căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét); doanh nghiệp đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn; hoặc doanh nghiệp đã thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn và mua lại cổ phiếu của chính mình trong vòng sáu 6 tháng tính từ ngày báo cáo kết quả mua lại.

Lê Hải

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo