Chủ nhật, 5/2/2023 | 08:32 GMT+7Dữ liệu doanh nghiệp

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Nhìn lại nửa đầu năm 2022 StartupQ&A Elon Musk mua Twitter Bí mật đồng tiền Ngày ấy - Bây giờ
Thứ ba, 11/1/2022, 17:08 (GMT+7)

'Bán chui' cổ phiếu sẽ bị phạt tối đa bao nhiêu?

Bình An Thứ ba, 11/1/2022, 17:08 (GMT+7)

Theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán (như các giao dịch cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán và các trường hợp khác)

Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 3 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Trong khi đó, theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hành vi người nội bộ không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch và giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký hoặc ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin bị xử phạt theo các khung như sau:

Giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá Mức phạt giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký Mức phạt không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch 
Từ 50 triệu đồng - dưới 200 triệu đồng Cảnh cáo 5 triệu đồng - 10 triệu đồng
Từ 200 triệu đồng - dưới 400 triệu đồng

5 triệu đồng - 10 triệu đồng

10 triệu đồng - 20 triệu đồng
Từ 400 triệu đồng - dưới 600 triệu đồng

10 triệu đồng - 20 triệu đồng

20 triệu đồng - 40 triệu đồng
Từ 600 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng 20 triệu đồng - 30 triệu đồng 40 triệu đồng - 60 triệu đồng
Từ 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng

30 triệu đồng - 50 triệu đồng

60 triệu đồng - 100 triệu đồng
Từ 3 tỷ đồng - dưới 5 tỷ đồng

50 triệu đồng - 70 triệu đồng 

100 triệu đồng - 150 triệu đồng
Từ 5 tỷ đồng - dưới 10 tỷ đồng

70 triệu đồng - 100 triệu đồng 

150 triệu đồng - 250 triệu đồng
Từ 10 tỷ đồng trở lên

Phạt tiền 1% - 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế

Phạt tiền 3% - 5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế

Dù vậy, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân.

Ngoài ra, Nghị định còn đưa ra hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán từ 3 đến 5 tháng đối với vi phạm không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch và đình chỉ 1 đến 3 tháng đối với giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký với giá trị chứng khoán từ 10 tỷ đồng trở lên.

Theo Luật Chứng khoán, người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.

Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty, người điều hành quỹ đại chúng, người điều hành công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, người nội bộ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo