Thứ năm, 1/6/2023 | 22:00 GMT+7Dữ liệu doanh nghiệp

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ Chuyên trang Người Đồng Hành.

Nhìn lại nửa đầu năm 2022 StartupQ&A Elon Musk mua Twitter Bí mật đồng tiền Ngày ấy - Bây giờ
Thứ hai, 27/11/2017, 10:57 (GMT+7)

Đề xuất dùng trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư BT

quangduy Thứ hai, 27/11/2017, 10:57 (GMT+7)

Trong dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính đề xuất sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo đó, quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư áp dụng hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Công trình 4 tuyến đường chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng theo hình thức BT

Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng dẫn đến thay đổi giá trị quỹ đất thanh toán thì thực hiện như sau: Giá trị điều chỉnh quỹ đất thanh toán xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ về sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT.

Căn cứ kết quả việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo quy định của pháp luật về đầu thầu, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư để xác định giá trị quỹ đất thanh toán. Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán thực hiện như sau: Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp cho thuê đất thì giá trị quỹ đất thanh toán là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị dự án BT thì Nhà đầu tư nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị dự án BT thì Nhà nước thanh toán phần chênh lệch cho Nhà đầu tư bằng tiền tại thời điểm quyết toán dự án BT hoàn thành theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Công trình xây dựng nhà thi đấu Phan Đình Phùng quận 3 TP HCM được PDR thực hiện theo hình thức BT

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất về sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Giá trị trụ sở làm việc thanh toán dự án BT là giá trị quyền sử dụng đất và giá trị theo đánh giá lại của tài sản trên đất.

Việc sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và được thực hiện sau khi có Quyết định hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể: Thủ tướng Chính phủ (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý); UBND cấp tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý).

Duy Khánh

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo