Vui lòng chờ trong giây lát

VSH: Tăng tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum thêm 1.359 tỷ đồng

(NDH) Chủ đầu tư Dự án, CTCP Vĩnh Sơn Sông Hinh đã được các cổ đông của công ty thông qua chủ trương điều chỉnh mức đầu tư tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vừa được tổ chức ngày 22/4/2015.

Theo Dự án Đầu tư hiệu chỉnh và Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đã được đa số các cổ đông phê duyệt, dự án thủy điện này sẽ được "đội" tăng chi phí từ 5.744 tỷ đồng lên 7.104 tỷ đồng.

Một trong các nguyên nhân khiến chi phí so với ban đầu là do Nhà thầu Hoa Đông Trung Quốcchấm dứt hợp đồng với mức trội lên là 139,39 tỷ đồng. Khi nhà thầu này chấm dứt hợp đồng đã làm tăng chi phí cho các công việc tư vấn thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời thầu .. .để tiến hành lựa chọn nhà thầu mới nên phải phát sinh các chi phí này. Mặt khác, việc Nhà thầu Hoa Đông-dừng thi công, đã làm phát sinh nhiều vấn đề trên công trường cần phải xử lý, cũng làm phát sinh chi phí, như: bơm nước hố móng, sửa chữa khôi phục các công trình phụ trợ, điện, đường sá...

Chi phí xây dựng là khoản chi phí được điều chỉnh tăng mạnh nhất, xây dựng tăng gấp rưỡi ban đầu. Chi phí xây dựng đối với Tuyến áp lực giảm 221 tỷ đồng do công tác đấu thầu đã giúp lựa chọn được nhà thầu với giá thấp hơn. Đối với Tuyến năng lượng, VSH đã điều chỉnh tăng thêm 1.525 tỷ đồng do phảỉ lập hiệu chỉnh mức đầu tư theo khối lượng thiết kế do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) lập lại đãthay đổi biện pháp thi công đường hầm dẫn nước (726 tỷ) và tính thêm phần tăng do trượt giá (725 tỷ).
Chi phí bồi thường - GPMB, tái định cư cũng tăng thêm 342 tỷ. Theo giải trình, việc xác định khối lượng bồi thường-GPMB ở bước lập TMĐT chỉ là tính toán sơ bộ. Khi thực hiện Hội đồng bồi thường-GPMB của địa phương đo đạt, kiểm đếm và khối lượng bồi thường thực tế tăng nhiều.

Tuy vậy, vẫn có nhiều khoản chi phí đã được tiết giảm sau khi lập lại như chi phí thiết bị, chi phí khác, chi phí dự phòng...


Tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông GENCO 3 đã có ý kiến bổ sung thêm nội dung đề nghị HĐQT cam kết trong vòng 06 tháng tới phải tái khởi động được Dự án thủy điện Thượng Kon Tum, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ xem xẻt trách nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT (miễn nhiệm các thành viên HĐQT nếu giải trình không thuyết phục). Tuy nhiên, theo ý kiến của cổ đông SCIC (24%), nhóm cồ đông khác (10,33%): nội dung này không được đề xuất nằm trong chương trình của ĐH.

Tiến độ thi công phần xây dựng hiệu chỉnh

Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum

Xem thêm: Dự án đầu tư hiệu chỉnh

VSH: Tăng tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum thêm 1.359 tỷ đồng VSH: Tăng tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum thêm 1.359 tỷ đồng
10 867 56 reviews

(NDH) Chủ đầu tư Dự án, CTCP Vĩnh Sơn Sông Hinh đã được các cổ đông của công ty thông qua chủ trương điều chỉnh mức đầu tư tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vừa được tổ chức ngày 22/4/2015.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top