Vui lòng chờ trong giây lát

VPBank đặt kế hoạch lãi 9.500 tỷ đồng, chào bán riêng lẻ 260 triệu cổ phiếu

(NDH) Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ phí bảo hiểm, chỉ tiêu lợi nhuận của VPBank tăng 14%.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB, VPBank) vừa công bố, nhà băng này đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 16%. Huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá tăng 15%, trong khi dư nợ tín dụng tăng mức tương đương. Ngân hàng lên kế hoạch lãi trước thuế đạt 9.500 tỷ đồng, cao hơn 3% so với năm trước. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thu phí bảo hiểm, chỉ tiêu này tăng trưởng 14%.

Ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu trở thành ngân hàng thân thiện nhất với người tiêu dùng nhờ ứng dụng công nghệ và lọt top 3 ngân hàng giá trị nhất Việt Nam. Đồng thời, VPBank cũng hướng đến vị trí trong top 5 ngân hàng tư nhân về số dư huy động và cho vay khách hàng và top 3 các ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về số dư huy động, cho vay khách hàng.

Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ, thông qua phát hành tối đa 260 triệu cổ phiếu, số lượng cụ thể sẽ được tính toán chi tiết tại thời điểm phát hành để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài/vốn điều lệ VPBank lên mức tối đa 30%.

Mức giá chào bán sẽ được xác định bằng hình thức dựng sổ hoặc các hình thức khác phù hợp nhằm mục tiêu cuối cùng là hiệu quả cho ngân hàng. Thời điểm thực hiện trong năm 2019-2020, tùy thuộc vào mức độ thuận lợi thị trường. Thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phần chào bán là 1 năm từ ngày hoàn tất. Nguồn vốn thu về sẽ dùng để đầu tư tài sản cố định, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động của VPBank.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng sẽ xem xét thông qua phương án bán 31 triệu cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong quý II hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định. Nguồn vốn chủ sở hữu để bù đắp chênh lệch giá mua/bán cổ phiếu quỹ được trích từ thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển.

Sau khi thực hiện thành công, tổng số cổ phiếu quỹ của VPBank sẽ giảm từ 73,2 triệu xuống hơn 42 triệu đơn vị. Lượng cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và đươc giải tỏa dần theo tỷ lệ 30% tổng lượng mua sau 1 năm; 35% tiếp theo sau 2 năm; và 35% còn lại số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Đại hội cũng sẽ xem xét thông qua về mặt chủ trương và ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đông Quản trị được thực hiện các công việc như thống nhất về mặt chủ trương về việc thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết khác để thực hiện các ngành nghề kinh doanh, thống nhất chủ trương sẽ thực hiện mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con của VPBank nếu cần thiết và có lợi cho ngân hàng và các công ty con…

VPBank đặt kế hoạch lãi 9.500 tỷ đồng, chào bán riêng lẻ 260 triệu cổ phiếu VPBank đặt kế hoạch lãi 9.500 tỷ đồng, chào bán riêng lẻ 260 triệu cổ phiếu
10 2785 56 reviews

(NDH) Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ phí bảo hiểm, chỉ tiêu lợi nhuận của VPBank tăng 14%.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top