Vui lòng chờ trong giây lát

VNM: Nhà đầu tư 'ngoại' chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu

(NDH) Arisaig Asia và Vietnam Equity Holding chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM sang 3 nhà đầu tư khác.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 1.000.000 cổ phiếu VNM từ 2 nhà đầu tư Arisaig Asia Consumer Fund Limited và Vietnam Equity Holding sang 3 nhà đầu tư Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC; Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund và Florida Retirement System.

Cụ thể, Arisaig Asia Consumer Fund Limite chuyển 61.300 cổ phiếu cho Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC;  chuyển 217.430 cổ phiếu sáng Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund và chuyển 221.270 cổ phiếu cho Florida Retirement System.

Trong đó, Vietnam Equity Holding chuyển 85.000 cổ phiếu VNM cho Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC; 331.000 cổ phiếu cho Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund và 84.000 cổ phiếu cho Florida Retirement System

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu ngày 08/7/2013.                 
 

VNM: Nhà đầu tư 'ngoại' chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu VNM: Nhà đầu tư 'ngoại' chuyển quyền sở hữu 1 triệu cổ phiếu
10 699 56 reviews

(NDH) Arisaig Asia và Vietnam Equity Holding chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VNM sang 3 nhà đầu tư khác.

 

Cổ phiếu

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top