Vui lòng chờ trong giây lát

VNM ETF tiếp tục mua ròng

Tuần qua (18-24/05/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục mua ròng.

Trong đó, VRE được VNM ETF mua ròng nhiều nhất trên 300.000 cp.

Các mã SBT, SSI, HPG, NVL, STB, TCH và VCB được mua ròng từ 200 - 300 cp.

Trong khi đó, các mã còn lại được mua ròng với số lượng dưới 200.000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETFtrong giai đoạn 18-24/05/2019

Tại ngày 24/05/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 419,5triệu USD, cao hơn khoảng 1.7triệu USDso với cuối tuần trước. Giá trịtài sản ròng (NAV)và giá chứng chỉ quỹ lại thấp hơn so với tuần trước, ghi nhận 16,07 USD/ccq và 16,23 USD/ccq.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 24/05/2019

VNM ETF tiếp tục mua ròng VNM ETF tiếp tục mua ròng
10 213 56 reviews

Tuần qua (18-24/05/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục mua ròng.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top