Vui lòng chờ trong giây lát

VND lãi hơn 222 tỷ đồng quý I/2017, vượt cả năm 2016 nhờ hoạt động tự doanh

(NDH) Tại thời điểm 31/3/2017, dư nợ cho vay margin của VND là trên 2.242,7 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) công bố báo cáo tài chính Quý I/2017. Theo đó, kỳ này doanh thu hoạt động của VND đạt 377 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ của VND tăng đột biến lên mức 237,7 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là hơn 21,4 tỷ đồng. Quý I/2017, VND đã bán hơn 66,37 triệu cổ phiếu niêm yết và lãi khoảng hơn 62 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới kỳ này cũng đem về cho VND hơn 57 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động kỳ này của VND là hơn 36,7 tỷ đồng, tăng 22% so với quý I/2016.

VND cho biết, với sự thay đổi của chế độ kế toán liên quan đến việc đánh giá lại trạng thái chứng khoán đầu tư, dẫn đến công ty có thêm lợi nhuận chưa thực hiện là 130 tỷ đồng (khoản mục này chưa có trong các báo cáo các năm trước đây).

Sau khi trừ đi các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ, VND lãi sau thuế 222,7 tỷ đồng, gấp 7,8 lần so với quý I/2016. Năm 2016, VND chỉ lãi 181 tỷ đồng.

Hết quý I/2017, tổng tài sản của VND đạt 6.474 tỷ đồng, tăng 25% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 5.003 tỷ đồng lên thành 6.229,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2017, dư nợ cho vay margin của VND là trên 2.242,7 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

VND lãi hơn 222 tỷ đồng quý I/2017, vượt cả năm 2016 nhờ hoạt động tự doanh VND lãi hơn 222 tỷ đồng quý I/2017, vượt cả năm 2016 nhờ hoạt động tự doanh
10 1886 56 reviews

(NDH) Tại thời điểm 31/3/2017, dư nợ cho vay margin của VND là trên 2.242,7 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top