Vui lòng chờ trong giây lát

Vinafor (VIF): Kế hoạch lãi sau thuế đi ngang, ước đạt 870 tỷ đồng năm 2019

Năm 2018 vinafor đạt 860 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (Vinafor – mã chứng khoán VIF) công bố báo cáo thường niên năm 2018 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Năm 2018, theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, Vinafor đạt 1.848 tỷ tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 2% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 860,5 tỷ đồng, giảm 21% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 854 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối năm 2018 tăng 290 tỷ đồng so với đầu năm, đạt gần 6.000 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm được 167 tỷ đồng, xuống còn 545 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.451 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Vinafor đặt mục tiêu đạt 2.762 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, trong đó doanh thu công ty mẹ ước đạt 1.588 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 870 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ dự kiến lãi sau thuế 710 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 18%.

Vinafor (VIF): Kế hoạch lãi sau thuế đi ngang, ước đạt 870 tỷ đồng năm 2019 Vinafor (VIF): Kế hoạch lãi sau thuế đi ngang, ước đạt 870 tỷ đồng năm 2019
10 2769 56 reviews

Năm 2018 vinafor đạt 860 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top