Vui lòng chờ trong giây lát

Vietcombank đặt kế hoạch 2017 lãi 9.200 tỷ đồng, trả cổ tức 8%

(NDH) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Vietcombank sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ. Song đến nay, tờ trình này vẫn chưa được công bố.

Dự kiến vào ngày 28/4 tới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB-HoSE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tại Đại hội, Vietcombank sẽ trình và xin ý kiến cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và định hướng năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017.

Theo tài liệu được gửi tới các cổ đông mới đây, Vietcombank đặt mục tiêu năm 2017 thu về 9.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 8% so với năm trước. Cổ tức kế hoạch tỷ lệ 8%.

Trong năm 2016, tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank đạt tới 25% với 8.523 tỷ đồng, đây là mức đỉnh kể từ năm 2009 và cao nhất trong các ngân hàng.

Tổng tài sản 2017 dự kiến tăng 11% lên 874,6 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng và huy động dự kiến đạt 16% và 15%. Trong khi năm trước, cả hai chỉ tiêu này đều đạt 19%, đồng thời vượt kế hoạch đặt ra trước đó.

Năm 2016, Vietcombank đã hoàn tất mở thêm 5 chi nhánh và 27 phòng giao dịch. Dự kiến trong năm tới, ngân hàng này sẽ mở thêm 6 chi nhánh và 39 phòng giao dịch theo kế hoạch phát triển mạng lưới trên cơ sở phê duyệt của NHNN.

Ngân hàng đã triển khai thủ tục thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt, văn phòng đại diện Vietcombank tại Newyork, ngân hàng 100% vốn Vietcombank tại Lào, công ty kiều hối, công ty tín dụng tiêu dùng và công ty AMC. Trong năm tới, Vietcombank sẽ triển khai thành lập các công ty/ văn phòng đại diện này và trung tâm xử lý tiền mặt tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ lần này, Vietcombank sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ. Đến nay, tờ trình này vẫn chưa được công bố. Năm 2016, Vietcombank đã tăng vốn thêm 9.327 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% và huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu (trong đó có 6.000 tỷ đồng trái phiếu cấp 2).

Ngân hàng này cũng cho biết đã tích cực triển khai tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, phương án này chưa thực hiện được đã làm áp lực tăng vốn để tuân thủ Basel II cao hơn nữa.

Cũng tại Đại hội, Vietcombank sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ông Yutaka Abe đã có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT để nhận công tác khác theo phân công của Ngân hàng MizuhoBank., Ltd. Trước đó, ông Yutaka Abe cũng đã không còn đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc VCB.

Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu mới là 3 người. Vietcombank đã đề nghị các cổ đông nắm giữ 10% vốn điều lệ trong 6 tháng liên tiếp ứng cử, đề cử trước ngày 11/4/2017.

Hiện, Hội đồng quản trị Vietcombank có 7 thành viên (gồm cả ông Yutaka Abe), trong khi quy định cho phép số lượng thành viên HĐQT tối đa của ngân hàng là 11 người.

Vietcombank đặt kế hoạch 2017 lãi 9.200 tỷ đồng, trả cổ tức 8% Vietcombank đặt kế hoạch 2017 lãi 9.200 tỷ đồng, trả cổ tức 8%
10 758 56 reviews

(NDH) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Vietcombank sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ. Song đến nay, tờ trình này vẫn chưa được công bố.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top