Vui lòng chờ trong giây lát

Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD tính đến 15/5

(NDH) Tổng cục Hải quan cho biết tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5 Việt Nam đã nhập siêu 3,01 tỷ USD trong đó doanh nghiệp FDI nhập khẩu hơn 43,99 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2017 (từ 1/5 đến 15/5/2017) đạt hơn 16,34 tỷ USD giảm 11,9% (tương ứng giảm hơn 2,21 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 4/2017.

Tính đến hết ngày 15/5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 142,41 tỷ USD, tăng 21,3% (tương ứng tăng hơn 24,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5/2017 thâm hụt tới gần 1,1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/ 5/2017 thâm hụt gần 3,02 tỷ USD, bằng 4,3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 5/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,75 tỷ USD, giảm 14,8% tương ứng giảm hơn 1,86 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2017.

Tính đến ​hết ngày 15/5, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 93,39 tỷ USD, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,1%, tương ứng tăng gần 17,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 05/2017 thặng dư 173 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/05/2017 gần 5,41 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu của 15 ngày đầu tháng 5 đạt hơn 7,62 tỷ USD, giảm 20,7% (tương ứng giảm gần 1,99 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 04/2017.

Lũy kế đến ngày 15/5, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 69,7 tỷ USD, tăng 17,6% (tương ứng tăng hơn 10,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2017 đạt hơn 8,72 tỷ USD, giảm 2,5% (tương ứng giảm 225 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2017.

Tính đến hết ngày 15/5 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 72,71 tỷ USD, tăng 25% (tương ứng tăng gần 14,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay Việt Nam đã nhập siêu 3,01 tỷ USD. Những mặt hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam gồm vải và nguyên liệu, thức ăn gia súc và nguyên liệu, chất dẻo nguyên liệu, phương tiện vận tải và phụ tùng…

Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD tính từ đầu năm đến 15/5

Cụ thể, tính riêng trong 15 ngày đầu tháng 5, một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với nửa cuối tháng 4/2017 như vải các loại tăng 12,6%, tương ứng tăng 62 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 40,3%, tương ứng tăng 49 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 16,1%, tương ứng tăng 44 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,6 lần tương ứng tăng 40 triệu USD; …

Theo Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5/2017 đạt gần 5,29 tỷ USD, giảm 6% (tương ứng giảm 335 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2017.

Tính đến hết ngày 15/5 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 43,99 tỷ USD, tăng 28%, tương ứng tăng hơn 9,62 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

>> Thủ tướng chuyển lời nói thành hành động, gỡ khó cho DN ngay tại hội nghị

Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD tính đến 15/5 Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD tính đến 15/5
10 866 56 reviews

(NDH) Tổng cục Hải quan cho biết tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5 Việt Nam đã nhập siêu 3,01 tỷ USD trong đó doanh nghiệp FDI nhập khẩu hơn 43,99 tỷ USD.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top