Vui lòng chờ trong giây lát

VGC đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý I/2017 với 242 tỷ đồng

(NDH) Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC - HNX) cho biết lợi nhuận này vượt 69% so với kế hoạch đã đề ra.

Doanh thu hợp nhất của VGC quý I đạt 1.760 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch năm và đạt 104% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 3 toàn Tổng công ty đạt 1.270 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch tháng, quý I đạt 3.242 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch quý, đạt 20% kế hoạch năm và đạt 100% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh của VGC ghi nhận mức lợi nhuận 100 tỷ đồng trong tháng 3, đạt 134% kế hoạch tháng. Thực hiện quý I ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục với 242 tỷ đồng, vượt 69% so với kế hoạch quý, đạt 27% kế hoạch năm 2017; tăng lãi 94,6 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Trong đó, Công ty mẹ riêng tháng 3 lãi 68,8 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch tháng, lũy kế quý I lãi 178,2 tỷ đồng, vượt 129% so với kế hoạch, đạt 36% kế hoạch năm và tăng lãi 82,3 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Hoạt động của các Công ty con cũng đạt mức kỳ vọng với lợi nhuận 30,6 tỷ đồng của tháng 3. Lợi nhuận lũy kế quý I đạt 62,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng lãi 12,3 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Lĩnh vực vật liệu xây dựng của VGC với lợi nhuận 72,2 tỷ đồng trong tháng 3, bằng 119% kế hoạch tháng; thực hiện quý I lãi 180,8 tỷ đồng, vượt 73% kế hoạch quý, đạt 28% kế hoạch năm, lãi tăng 87 tỷ đồng so với cùng kỳ; Doanh thu tháng 3 đạt 648 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch tháng; thực hiện quý I đạt 1.672 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ;

Giá trị SXKD tháng 3 đạt 582 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch tháng; thực hiện quý I đạt 1.549 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch quý, đạt 22% kế hoạch năm, đạt 100% so với cùng kỳ. Trong đó ghi nhận vai trò nổi bật của Công ty Kính nổi Viglacera (VIFG) tháng 3 lãi 39,6 tỷ đồng, đạt 146% KH tháng, lũy kế quý I lãi 115 tỷ đồng, đạt 299% so với kế hoạch quý (trong đó lãi từ SXKD 131,7 tỷ), lãi tăng 76 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động quý I của lĩnh vực bất động sản ghi nhận lợi nhuận 60 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch quý I, đạt 25% kế hoạch năm, lãi tăng 8,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu thực hiện quý I đạt 697 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch quý I.

VGC đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý I/2017 với 242 tỷ đồng VGC đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý I/2017 với 242 tỷ đồng
10 1366 56 reviews

(NDH) Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC - HNX) cho biết lợi nhuận này vượt 69% so với kế hoạch đã đề ra.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top