Vui lòng chờ trong giây lát

VEAM lãi trên 3.300 tỷ nửa đầu năm, gần 3.000 tỷ đến từ công ty liên kết

(NDH) VEAM đạt EPS 6 tháng 2.473 đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng của CTCP Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - UPCoM: VEA) ghi nhận doanh thu thuần 3.363 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng đến 27%, kéo lợi nhuận gộp giảm 17%, xuống 255 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính hiệu quả hơn với doanh thu tăng gấp 5,4 lần cùng kỳ đạt 404 tỷ; trong khi đó VEAM lại giảm mạnh chi phí lãi vay giúp lợi nhuận tài chính tăng mạnh.

Là một công ty có đầu tư vào các liên doanh, liên kết lớn nên VEAM duy trì khoản lãi liên kết hàng nghìn tỷ đồng. Lãi liên kết trong 6 tháng đầu năm đạt 2.964 tỷ, tăng 37% so với cùng kỳ.

Với lợi nhuận tài chính và lãi liên kết tăng mạnh, VEAM ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.321 tỷ và lãi sau thuế 3.309 tỷ đồng, đều gấp rưỡi cùng kỳ. EPS đạt trên 2.473 đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản công ty đạt 25.249 tỷ. Trong đó lượng tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ ngắn hạn là 7.396 tỷ, chiếm 29% tổng tài sản. Đầu tư vào các liên doanh, liên kết là 9.961 tỷ, chủ yếu trong Honda (4.121 tỷ), Toyota (819 tỷ), Ford (375 tỷ).

Nợ phải trả là 3.709 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 21.540 tỷ, phần lớn là vốn góp là 13.288 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.979 tỷ đồng.

Vừa qua, VEAM đã có biến động nhân sự quan trọng khi ông Ngô Văn Tuyển được giao nhiệm vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của VEAM thay cho ông Trần Ngọc Hà đã dừng nhiệm vụ điều hành kể từ ngày 8/8/2018.

VEAM lãi trên 3.300 tỷ nửa đầu năm, gần 3.000 tỷ đến từ công ty liên kết VEAM lãi trên 3.300 tỷ nửa đầu năm, gần 3.000 tỷ đến từ công ty liên kết
10 2630 56 reviews

(NDH) VEAM đạt EPS 6 tháng 2.473 đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top