Vui lòng chờ trong giây lát

VCS báo lãi tăng 25% dù bán dự án nhà ở không có lợi nhuận

(NDH) Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần của VCS giảm từ 29,55% xuống còn 23,19% do khoản chuyển nhượng dự án nhà ở của Công ty không có lợi nhuận.

CTCP Đá Thạch anh Cao cấp VCS (mã VCS - HNX) công bố BCTC hợp nhất quý I/2017 với doanh thu thuần đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu nguyên vật liệu, phụ tùng giảm 15%, doanh thu thành phẩm tăng 27,5%.

Quý I/2017, Công ty phát sinh doanh thu chuyển nhượng dự án nhà ở cho CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A với số tiền 278 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán kỳ này của VCS đạt 868,7 tỷ đồng, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhận gộp/doanh thu thuần giảm từ 29,55% xuống còn 23,19% do khoản chuyển nhượng dự án nhà ở của Công ty không có lợi nhuận.

Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2017 đạt gần 9,3 tỷ đồng, giảm 33,7% so với quý I/2016 do lãi chênh lệch tỷ giá giảm 42%, cổ tức lợi nhuận được chia trong quý I/2017 không phát sinh trong khi cùng kỳ năm trước là hơn 1,2 tỷ đồng. Lãi tiền gửi cho vay tăng 401%.

Chi phí tài chính quý I/2017 của VCS đạt 17,4 tỷ đồng, tăng 7%, trong đó, lỗ chênh lệch tỷ giá gấp 2,9 lần cùng kỳ, nhưng chi phí lãi vay giảm 17%.

Kết quả, VCS đạt hơn 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của VCS đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu (công ty mẹ) hơn 4.310 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 22% so với năm trước.

VCS báo lãi tăng 25% dù bán dự án nhà ở không có lợi nhuận VCS báo lãi tăng 25% dù bán dự án nhà ở không có lợi nhuận
10 1367 56 reviews

(NDH) Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thuần của VCS giảm từ 29,55% xuống còn 23,19% do khoản chuyển nhượng dự án nhà ở của Công ty không có lợi nhuận.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top