Vui lòng chờ trong giây lát

Tỷ lệ cổ tức 2019 của REE không thấp 16%

(NDH) REE đã công bố tài liệu họp đại hội cổ đông, tuy nhiên các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh chưa được đăng tải.

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông vào ngày 29/3. Công ty sẽ trình cổ đông thông qua chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 18% bằng tiền với tổng giá trị hơn 558 tỷ đồng. Thời điểm thanh toán dự kiến vào 5/4.

Năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của REE đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định mức chi trả cổ tức nhưng không thấp hơn 16%.

Công ty cũng sẽ trình cổ đông chấp thuận để bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. Mức thù lao của HĐQT và các tiểu ban trực thuộc trong năm 2018 là hơn 4,6 tỷ đồng. Năm 2019, HĐQT đề xuất 5 tỷ đồng.

Các tài liệu liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2019 và báo cáo năm 2018 chưa được công ty đăng tải.

Trước đó, 1 thành viên trong HĐQT là ông Adrian Teng Wei Ann đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ. Tại đại hội cổ đông sắp tới, REE cũng sẽ tiến hành bầu nhân sự thay thế.

Tỷ lệ cổ tức 2019 của REE không thấp 16% Tỷ lệ cổ tức 2019 của REE không thấp 16%
10 2673 56 reviews

(NDH) REE đã công bố tài liệu họp đại hội cổ đông, tuy nhiên các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh chưa được đăng tải.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top