Vui lòng chờ trong giây lát

Tỷ lệ 'chọi' năm 2014 của Học viện Ngân hàng và ĐH Ngân hàng TP.HCM đều tăng

(NDH) Một số trường Đại học trong cả nước đã bắt đầu công bố tỷ lệ 'chọi' năm 2014.

Theo thông tin từ Học viện ngân hàng, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi Học viện năm nay nhận được là 9.800, tăng 1.150 hồ sơ so với năm 2013.

Được biết, tổng chỉ tiêu của Học viện Ngân hàng năm nay là 3.000 ( trong đó có 400 chỉ tiêu hệ Cao đẳng), như vậy tỷ lệ 'chọi' dự kiến sẽ là 1/3,27, cao hơn so với tỷ lệ 'chọi năm 2013.

Tỷ lệ 'chọi' năm 2014 của Học viên ngân hàng tăng

Tương tự, tỷ lệ 'chọi' vào Đại học Ngân hàng TP.HCM năm nay cũng tăng hơn so với năm ngoái.

Nếu như năm 2013, trường chỉ có hơn 1.900 hồ sơ dự thi, thì năm 2014 tổng số hồ sơ đăng ký vào Đại học Ngân hàng TP.HCM lên đến hơn 13.700 hồ sơ.

Tỷ lệ 'chọi' cụ thể vào các ngành của Đại học Ngân hàng TP.HCM như sau: Ngôn ngữ Anh 1/7,8 (1.565 hồ sơ/200 chỉ tiêu); luật kinh tế 1/4,9 (730/150); nhóm ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý (tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, kế toán, hệ thống thông tin quản lý): 1/5 (11.374/2.300); bậc CĐ ngành tài chính ngân hàng 1/0,86 (86/100).

Tỷ lệ 'chọi' năm 2014 của Học viện Ngân hàng và ĐH Ngân hàng TP.HCM đều tăng Tỷ lệ 'chọi' năm 2014 của Học viện Ngân hàng và ĐH Ngân hàng TP.HCM đều tăng
10 1031 56 reviews

(NDH) Một số trường Đại học trong cả nước đã bắt đầu công bố tỷ lệ 'chọi' năm 2014.

 

Giáo dục

Bình luận mới
Top