Vui lòng chờ trong giây lát

Từ 1/2/2017 thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

(NDH) Sáng 22/11, với 91.08% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước người nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn hai năm, áp dụng từ ngày 1/2/2017.

Nghị quyết nêu rõ, Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Điều kiện được cấp thị thực điện tử: Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ, người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp.

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử.

Chính phủ bảo đảm các điều kiện để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, thuận lợi.

Theo Nghị quyết, việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong hai năm, kể từ 1/2/2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.

Chính sách này được xem là một "đòn bẩy" thu hút khách du lịch các nước đến Việt Nam trong thời gian tới.

Từ 1/2/2017 thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài Từ 1/2/2017 thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
10 183 56 reviews

(NDH) Sáng 22/11, với 91.08% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước người nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn hai năm, áp dụng từ ngày 1/2/2017.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top