Vui lòng chờ trong giây lát

Trước khi bán cho cổ đông chiến lược, Minh Phú báo EPS quý I giảm 58%

(NDH) Dù doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế của Minh Phú vẫn giảm 26% còn hơn 80 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu tăng 10% lên mức 3.363 tỷ đồng. Dù vậy, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp sụt giảm 11% còn 344 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 45% còn 17 tỷ đồng nhưng các khoản chi phí khác cũng có sự sụt giảm. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng, giảm 26%. Lãi ròng cổ đông công tu mẹ giảm 15% còn 87 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 625 đồng. Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu giảm gần 58% do Công ty tăng vốn từ thuởng cổ phiếu 1:1 và phát hành ESOP.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, Minh Phú đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 2.300 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 4% kế hoạch năm.

Tại cuối quý I, tổng tài sản của Minh Phú đạt 8.473 tỷ đồng, giảm 619 tỷ so với đầu năm chủ yếu do giảm phải khu ngắn hạn khách hàng và giảm hàng tồn kho. Nợ phải trả ở mức 4.672 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 4.127 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối là 1.513 tỷ đồng.

Hai thành viên HĐQT ông Lê Văn Điệp và ông Chu Văn An cùng con gái Chủ tịch HĐQT bà Lê Thị Minh Quý vừa đăng ký bán tổng cộng 10,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược thông qua phương thức thỏa thuận. Toàn bộ giao dịch kể trên dự kiến được thực hiện từ 20/5 đến 20/6.

Trước đó vào 4/4, UBCKNN đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Minh Phú. Theo đó, công ty sẽ triển khai phương án phát hành 75,72 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Minh Phú sẽ tăng lên 2.157,2 tỷ đồng.

Minh Phú dự kiến sử dụng khoảng 1.700 tỷ đồng hay 45% tổng số tiền thu được để nâng cao năng lực tài chính và khoảng 2.000 tỷ đồng (55% tổng số tiền thu được) để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, tổng số tiền Minh Phú dự kiến thu về khoảng 3.700 tỷ đồng, tương ứng mức giá bán khoảng 48.864 đồng/cp.

Trước khi bán cho cổ đông chiến lược, Minh Phú báo EPS quý I giảm 58% Trước khi bán cho cổ đông chiến lược,  Minh Phú báo EPS quý I giảm 58%
10 1309 56 reviews

(NDH) Dù doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế của Minh Phú vẫn giảm 26% còn hơn 80 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top