Vui lòng chờ trong giây lát

Trung tâm lưu ký chứng khoán lãi 210 tỷ nửa đầu năm 2018, thực hiện 77% kế hoạch

(NDH) Chi phí quản lý trong 6 tháng đầu năm của VSD giảm mạnh là nhân tố giúp lợi nhuận ròng ghi nhận tăng trưởng.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2018 với doanh thu thuần 297 tỷ đồng, giảm 16,7% cùng kỳ năm trước. Hai nguồn thu lớn nhất của VSD là dịch vụ lưu ký chứng khoán 155 tỷ đồng và dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán 77,7 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh giảm giúp lãi gộp đạt 248 tỷ, giảm 2% cùng kỳ năm trước. Mặt khác, chi phí quản lý giảm đáng kể từ 82 tỷ về 58,4 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi trước thuế của VSD đạt 210 tỷ, tăng 9,3% và thực hiện 77% kế hoạch kinh doanh năm. Lãi sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 9%.

Chi phí quản lý giảm nhiều do chi phí nhân viên quản lý giảm từ 20,7 tỷ về 9,6 tỷ, chi phí quảng cáo, hội nghị, khánh tiết cũng giảm mạnh từ 7,4 tỷ kỳ trước về 679 triệu đồng.

Xét chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố, chi phí nhân công của VSD giảm phân nửa từ 31,7 tỷ về 16,2 tỷ đồng và chi phí dịch vụ mua ngoài giảm từ 134 tỷ về 70 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, VSD có tổng tài sản 3.477 tỷ đồng, tăng thêm 775 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, VSD giữ tiền ở mức 1.680,6 tỷ (riêng 1.188 tỷ tiền gửi ký quỹ của các thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh) và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.307 tỷ đồng (620 tỷ là hợp đồng gửi của VSD và 687 tỷ là tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán).

Về mặt nguồn vốn, VSD có 2.334 tỷ nợ phải trả gồm 1.499 tỷ nợ ngắn hạn và 835,6 tỷ nợ dài hạn, đa phần là nợ phải trả không có vay tài chính.

Trung tâm lưu ký chứng khoán lãi 210 tỷ nửa đầu năm 2018, thực hiện 77% kế hoạch Trung tâm lưu ký chứng khoán lãi 210 tỷ nửa đầu năm 2018, thực hiện 77% kế hoạch
10 2614 56 reviews

(NDH) Chi phí quản lý trong 6 tháng đầu năm của VSD giảm mạnh là nhân tố giúp lợi nhuận ròng ghi nhận tăng trưởng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top