Vui lòng chờ trong giây lát

Trump: Không cần phải vội trong đàm phán thương mại với Trung Quốc

(NDH) Tổng thống Donald Trump không vội vàng kết thúc đàm phán thương mại với Trung Quốc và cho biết thuế “sẽ khiến Mỹ mạnh hơn”. Ông sẵn sàng sử dụng biện pháp thuế quan trong thời gian dài.
<p> &ldquo;Đ&agrave;m ph&aacute;n với Trung Quốc tiếp tục diễn ra một c&aacute;ch rất hợp &yacute; &ndash; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng cần phải vội&rdquo;, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết tr&ecirc;n Twitter h&ocirc;m nay.</p> <p> Thị trường chứng kho&aacute;n tương lai Mỹ lập tức phản ứng với th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n. Dow Jones tương lai giảm 150 điểm. &Ocirc;ng Trump x&oacute;a c&aacute;c b&agrave;i gốc, bao gồm cả nội dung &ldquo;kh&ocirc;ng cần phải vội&rdquo;, nhưng sau đ&oacute; đăng trở lại, khiến thị trường th&ecirc;m biến động.</p> <p> Nh&agrave; Trắng hiện chưa c&oacute; b&igrave;nh luận về l&yacute; do c&aacute;c b&agrave;i đăng được chỉnh sửa.</p> <p> &Ocirc;ng Trump tiếp tục biện hộ cho biện ph&aacute;p thuế, cho rằng &ldquo;thuế sẽ mang lại sự gi&agrave;u c&oacute; cho Mỹ nhiều hơn so với một thỏa thuận truyền thống&rdquo;.</p> <p> Động th&aacute;i tr&ecirc;n của &ocirc;ng Trump diễn ra sau khi Mỹ tăng thuế từ 10% l&ecirc;n 25% với 200 tỷ USD h&agrave;ng h&oacute;a Trung Quốc nhập khẩu từ 0h01 EDT ng&agrave;y 10/5 (11h01 giờ H&agrave; Nội).</p> <p> Trump cho biết ngo&agrave;i tăng thuế, &ocirc;ng sẽ tiếp tục đ&agrave;m ph&aacute;n với Trung Quốc v&agrave; hy vọng họ kh&ocirc;ng t&igrave;m c&aacute;ch đảo ngược một thỏa thuận lần nữa. &Ocirc;ng nhắc đến việc Trung Quốc đ&atilde; r&uacute;t lại gần như mọi cam kết đưa ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;m ph&aacute;n trước đ&oacute;.</p> <p> Chỉ số CBOE VIX đo sự biến động của thị trường chứng kho&aacute;n ng&agrave;y 9/5 đ&atilde; l&ecirc;n cao nhất kể từ ng&agrave;y 4/1.</p>
Trump: Không cần phải vội trong đàm phán thương mại với Trung Quốc Trump: Không cần phải vội trong đàm phán thương mại với Trung Quốc
10 398 56 reviews

(NDH) Tổng thống Donald Trump không vội vàng kết thúc đàm phán thương mại với Trung Quốc và cho biết thuế “sẽ khiến Mỹ mạnh hơn”. Ông sẵn sàng sử dụng biện pháp thuế quan trong thời gian dài.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top