Vui lòng chờ trong giây lát

Traphaco lãi 9 tháng tương đương cùng kỳ đạt 179 tỷ đồng

(NDH) Lũy kế 9 tháng, Traphaco đạt LNST 178,5 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 3.849 đồng.

Công ty cổ phần Traphaco (Mã: TRA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2017.

Quý III, Công ty đạt doanh thu thuần 452 tỷ đồng, giảm 7% cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần vẫn ở mức 53%, cao hơn 2% cùng kỳ năm trước.

Tuy doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại tăng 5%, đạt gần 61 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 56,2 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, Traphaco đạt doanh thu thuần 1.311 tỷ đồng, LNST 178,5 tỷ đồng. Trong khi doanh thu thuần giảm 13% thì lợi nhuận sau thuế lại tăng 5%. EPS tương ứng 3.849 đồng.

Trong 9 tháng, chi phí quản lý của Công ty tăng tới 20% do phát sinh chi phí lương nhân viên trong khi chi phí tài chính giảm 96%, chi phí bán hàng không biến động. Chi phí tài chính giảm do giảm chiết khấu thanh toán cho khách hàng.

Kế hoạch cả năm, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 242 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng Công ty hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30/9, khoản mục tiền và tương đương tiền giảm 63% so với đầu năm, chỉ còn 77 tỷ đồng. Trong đó, Công ty không còn khoản tương đương tiền như đầu năm (71 tỷ đồng).

Traphaco cũng là một doanh nghiệp có hệ số nợ khá thấp. Tính đến tháng 9 chỉ nợ 258 tỷ đồng, giảm 29% đầu năm, hệ số đòn bẩy ở mức 0,2 lần.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 163 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 414,5 tỷ đồng.

Traphaco hiện đang xây dựng khá nhiều công trình dở dang với tổng mức chi phí dở dang hiện tại là 301 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nhà máy dược công nghệ cao tại Văn Lâm, Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của dự án là 477 tỷ đồng, thời gian triển khai 5 năm. Tại ngày 30/9, chi phí triển khai các hạng mục ở mức 278 tỷ đồng.

Traphaco lãi 9 tháng tương đương cùng kỳ đạt 179 tỷ đồng Traphaco lãi 9 tháng tương đương cùng kỳ đạt 179 tỷ đồng
10 1683 56 reviews

(NDH) Lũy kế 9 tháng, Traphaco đạt LNST 178,5 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 3.849 đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top